To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

QC Manager

Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam)
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

- Hỗ trợ Giám Đốc QA để quản lý chất lượng và nhóm kiểm soát làm việc tuân thủ theo quy trình.

Supporting QA Director for quality management and controling QC team to work in compliance with the quality management.

- Hỗ trợ, liên kết với các bộ phận liên quan trong các cuộc đánh giá của khách hàng/ kiểm hàng.

Supporting and associating with relevant departments in Buyers Audits/ Quality Audits.

- Truyền tải các yêu cầu của khách hàng đến các bộ phận liên quan và hướng dẫn các bộ phận liên quan thực hiện theo tiêu chuẩn.

Transfering the customer requests to relevant departments and guiding them to comply with standards.

- Huấn luyện QC team theo dõi chất lượng trên sản phẩm đầu tiên là đúng/ Đạt theo tiêu chuẩn chất lượng, các bộ phận có thể làm theo chất lượng duyệt cho đại trà giảm sai sót.
Training QC teams to keep track of the quality on the first product is fine / Meet the quality standards, Other departments can follow the approval quality for the bulk to reduce the mistaken.
- Xử lý các vấn đề bất thường liên quan đến chất lượng. Qua đó hỗ trợ tham khảo MQP về tiêu chuẩn chất lượng đầu vào (Vải, Phụ liệu, In, thêu).

Handling unusual quality related issues. Then supporting refer to MQP incomming quality standards (material fabrics, accessories, printing, EMB).

- Đánh giá rủi ro hàng sale, gửi tất cả các báo cáo rủi ro của hàng sale cho các bộ phận liên quan chú ý khi sản xuất đại trà. Theo dõi thực hiện rủi ro khi lên đại trà.
Evaluating the risks of sale garment samples, sending all risks reports of sales items to relevant departments to pay high attention for bulk production. Then following the risk assessment until bulk coming.
- Giám sát và đánh giá năng lực của nhân viên trong nhóm Chất lượng. Lên kế hoạch huấn luyện để công việc kiểm soát chất lượng cải tiến tốt hơn trên sản xuất. Ôn lại kiến thức chất lượng và tiêu chuẩn cho nhân viên hàng năm và tổ chức thi để xem lại kết quả học vá áp dụng cải thiện trong công việc.

Supervising and evaluating the ability of quality team leaders/ members. Planing for training to upgrade their knowledge for better control bulk production. Refreshing all the manual knowledge yearly and organizing examination to review the result record in order to improve job.

===>Address: Đường D1, KCN Bắc Đồng phú, TT Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

===>Company shuttle bus from Binh Duong and 3 star company dormitory.

Job requirement

1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên / College diploma or above.

2.Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về quản lí chất lượng tương đương các công ty may/ văn phòng đại diện Chất lượng Ngành may / At least 5 years experience in quality management in garment companies / or representative offices Quality of sewing industry.

3.Có kinh nghiệm thực tế và phong phú trên nhiều phương diện sản xuất may củng như hiểu rõ và thực hiện các hình thức quản  lý nhân lực và va chạm thực tế / Having experience and practical experience in many kinds of garment production, as well as understanding and implementing main power  and real production management.

4. Sử dụng lưu loát tiếng Anh hoặc tiếng Hoa / Use English or Chinese fluently.

5. Tin học văn phòng thành thạo / Proficient in Microsoft office software such as excel, powerpoint etc.

More Information

 • Qualification: College
 • Age: 27 - 40
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam)

www.feg.com.tw Number of employees: 5,000

Công ty may mặc Far Eastern Apparel (Viet Nam) Ltd. 100% vốn nước ngoài thuộc tập đoàn Far Eastern, hoạt động tại trên 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế... View more

QC Manager

Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam)