English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

QC Engineer

Mô tả công việc

1. Control QC process- Check workers’ working- Synthetic results- Input data in computer (system)- Save all workers’ checksheets- Report for manager2. Support ISO3. Correct and edit document4. Register code for form or checksheet5. Manage equipments at QC

Yêu cầu công việc

Gender: MaleEducation: University degreeTraining: - Knowledge about tire- Knowledge about using equipmentsSkills: - Use good Microsoft software- Good communication- Verbal and written English- Be careful and tidy

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên