To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

QC ENGINEER

Công ty TNHH Rocom Electric Việt Nam
Updated: 19/11/2020

Employment Information

Job requirement

 • Quản lý, bảo dưỡng, hiệu chuẩn công cụ đảm bảo đáp ứng nhu cầu kiểm định chất lượng;
 • Xử lý và phản hồi các khiếu nại của khách hàng, theo dõi và xác nhận hiệu quả cải tiến;
 • Chịu trách nhiệm về phản hồi khảo sát của khách hàng đối với các chất độc hại hoặc hệ thống chất lượng sản phẩm của công ty;
 • Hỗ trợ phân tích và cải thiện các bất thường trong quá trình sản xuất, phân tích thống kê số liệu chất lượng và theo dõi hiệu quả cải tiến;
 • Xây dựng (sửa đổi) quy trình kiểm tra chất lượng và tiêu chuẩn vận hành;
 • Xem xét các hợp đồng sản phẩm mới;
 • Kiểm tra phê duyệt mẫu đầu chuyền;
 • Duy trì dữ liệu RoHS;
 • Biên soạn tài liệu đào tạo cho nhân viên quản lý chất lượng và đào tạo kỹ thuật hoặc kỹ năng cần thiết cho các nhân viên liên quan;
 • Kết hợp với cấp trên để hoàn thành công việc.

Job requirement

 • Trình độ cao đẳng trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, ưu tiên có kinh nghiệm về dây cáp và điện tử.
 • Có kinh nghiệm phân tích sản phẩm lỗi, cải tiến và xử lý các khiếu nại về chất lượng của khách hàng.
 • Biết hiệu chuẩn thiết bị, kiểm tra chất lượng sản phẩm, xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng.
 • Am hiểu hệ thống quản lý ISO9000 và sử dụng các công cụ kiểm tra chất lượng cơ bản.
 • Có khả năng làm việc nhóm tốt, không ngại khó khăn và áp lực công việc.
 • Biết tiếng Trung/ tiếng Anh là một lợi thế.

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Rocom Electric Việt Nam

Number of employees: 400

A member of Legrand North & Central America As a member of The Legrand Group, a French multinational & listed company, we are the world leader in... View more

QC ENGINEER

Công ty TNHH Rocom Electric Việt Nam