English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

QA Staff

Mô tả công việc

  • Implement and maintain the enterprise quality management system

  • Perform quality testing

  • Manage quality audit from external stakeholder

Nơi làm việc:

  • Binh Duong: Lot C, Mapletree Logistics Centre, No 1 Street 10, VSIP, Thuan An, Binh Duong

Yêu cầu công việc

  • Bachelor's degree

  • Freshers are welcome

  • Good knowledge in quality control, ISO9001, ISO14001 and OHSAS18001 is an advantage

  • Good at English (Reading, writing, communication)

  • Being in good health, accept for going on business trip

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép