English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

QA Officer - Feed / Nhân viên Đảm bảo chất lượng - Thực phẩm

Mô tả công việc

Biên chế thuộc Phòng Quản Lý Chất lượng và báo cáo cho Phó phòng Đảm bảo chất lượng, trách nhiệm chính sẽ là:

- Xem lại, duyệt và quản lý vòng đời các hồ sơ lô của sản phẩm nhóm không phải thuốc (bao gồm sản phẩm dinh dưỡng và vệ sinh)

- Trợ giúp cấp trên kiểm soát việc đảm bảo các sản phẩm nhóm không phải thuốc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm sóat điểm tới hạn (HACCP) và Luật hiện đại hóa an tòan thực phẩm (FSMA)

- Hỗ trợ theo dõi kế hoạch thẩm định gốc (thẩm định quy trình và thiết bị), viết các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng và theo dõi chỉ tiêu chất lượng

- Tham gia vào việc điều tra nguyên nhân không đạt yêu cầu và theo dõi kế họach hành động khắc phục

- Quản lý việc lưu trữ tài liệu đảm bảo chất lượng.

**************************************************************

Belonging to the Quality Department and reporting directly to the Quality Assurance Junior Manager, this position has the following responsibilities:

 • To be in charge of the review, approval and life cycle of the batch dossiers of non-medicinal products (Nutrition and Hygiene products)
 • To assist Superiors in ensuring the compliance of non-medicinal products with Good Manufacturing Practices, Hazard Analysis and Critical Control Point and Food Safety Modernization Act OR with WHO GMP guidelines (GMP-GLP-GSP) for medicinal products
 • To provide support in the execution and follow-up of the validation master plan (Validation and Qualification)
 • To participate in the investigations and action plans
 • To assist Superiors in the redaction of the QMS documentation and in the follow up the Quality Assurance indicators
 • To handle the management of the quality assurance documentation.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học các nghành khoa học, ưu tiên liên quan đến Thực phẩm, Công nghệ

- Có hơn hai năm kinh nghiệm trong mảng thực phẩm và hơn một năm về đảm bảo chất lượng

- Có kiến thức/hiểu biết và kinh nghiệm thực tế về GMP và HACCP

- Có kiến thức về công nghệ và quy trình sản xuất sản phẩm liên quan 

- Có kỹ năng phân tích tình huống, diễn dịch và thuyết phục

- Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt 

- Chịu được áp lực công việc và thích nghi với các thay đổi; giao tiếp hiệu quả, khéo léo

- Biết sử dụng tốt tiếng Anh chuyên ngành và vi tính văn phòng

- Chăm chỉ, liêm chính, tinh thần hợp tác, có thể làm việc độc lập

- Ưu tiên sinh sống tại Đồng Nai hoặc sẳn sàng chuyển về gần nơi làm việc (Ngã ba Trị An, Trảng Bom)

- Nơi làm việc: KCN Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai

- Có thể làm việc ngay là lợi thế.

Chúng tôi sẽ liên hệ các hồ sơ phù hợp.

**************************************************************

 • University degree in  in science with a major in Food preferably
 • More than 2 years in feed/food field and more than one year in quality assurance
 • Knowledge/understanding and practice of the GMP and HACCP principles
 • Knowledge in technology and process
 • Analytical, deductive and persuasive skills
 • Organization and time management skills
 • Ability to adapt to the pressure and the change; Effective and diplomatic communication
 • Good English and computer skills in MS Office
 • Hardworking, compliant, team-spirited, self-initiated
 • Living in Dong Nai or willing to relocate near the working place is preferred.
 • Working place: Song May IZ, Trang Bom. Dong Nai.

We will contact the suitable candidates.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Cơm trưa tại chỗ: 40.000 đồng/phần.