English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

QA Manager

Mô tả công việc

  • QA Department Manager
  • Control internal quality systerm
  • Take care of overeas customers

Yêu cầu công việc

  • Experienced in QA, Production control, ISO 
  • Good comunication in English
  • Proficient in computer skills: word, exel, powerpoint..
  • Experienced in tire cord process
  • Sex: Male

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép