English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

QA Manager (HCM)

Mô tả công việc

Điều động và quản lý nhân sự

 • Xây dựng kế hoạch nhân sự phù hợp với nhu cầu sản xuất trong từng giai đoạn.
 • Điều động và bố trí nhân sự phù hợp với tình hình thực tế.
 • Quản lý, giám sát việc thực hiện nội quy, chính sách công ty của tất cả công nhân viên trong bộ phận.
 • Phối hợp xây dựng chiến lược tuyển dụng và đào tạo, phát triển, bồi dưỡng đội ngũ quản lý trong bộ phận.
 • Phối hợp xây dựng các chính sách liên quan tới người lao động, đề xuất ký kết hợp đồng với người lao động.
 • Xử lý, truyền đạt thông tin, liên lạc với các phòng ban và bộ phận có liên quan đến nhân sự.
 • Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của công nhân viên trong bộ phận.
 • Đánh giá nhân viên. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến nhân viên trong bộ phận.
 • Chịu trách nhiệm động viên và dẫn dắt cấp dưới cùng phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung.

Quản lý và cải tiến quy trình và chất lượng sản phẩm.

 • Thiết lập, giám sát thực hiện và duy trì các quy trình cần thiết nhằm quản lý hiệu quả chất lượng sản phẩm.
 • Triển khai những cập nhật mới, yêu cầu từ phía khách hàng cho bộ phận chất lượng và các bộ phận liên quan.
 • Phối hợp với với bộ phận sản xuất giải quyết các sự cố, khó khăn xảy ra liên quan đến sản xuất và chất lượng.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm hiểu nguyên nhân, đề ra hướng để giải quyết kịp thời và có những hành động khắc phục và phòng ngừa.
 • Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng về chất lượng, tiến hành phân tích nguyên nhân và đưa ra hành động khắc phục.
 • Trực tiếp nghiên cứu và phát huy tính sáng tạo của nhân viên trong bộ phận trong việc cải tiến kỹ thuật may nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm.

Lập kế hoạch và chương trình huấn luyện định kỳ về chất lượng.

Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu trong toàn bộ phận.

 • Xây dựng kế hoạch huấn luyện định kỳ.
 • Theo dõi lịch huấn luyện, báo cáo huấn luyện.
 • Xây dựng PDP tại bộ phận và theo dõi, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu.
 • Xây dựng mục tiêu cho KPIs chất lượng hàng năm.

Tham gia các hoạt động liên quan đến hệ thống nhà máy: An ninh CT-PAT, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Lean…

 • Tham gia xây dựng các quy trình, quy định phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhà máy và tiêu chuẩn khách hàng.
 • Đánh giá khía cạnh môi trường, rủi ro khi có sự thay đổi tại bộ phận.
 • Triển khai việc thực hiện và tuân thủ hệ thống liên quan đến công nhân viên trong bộ phận.
 • Tham gia các hoạt động cải tiến lean tại nhà máy.

Yêu cầu công việc

 • Đại học
 • Biết sử dụng vi tính văn phòng.
 • Anh văn giao tiếp
 • Giao tiếp
 • Thuyết phục
 • Thuyết trình
 • Chịu áp lực công việc cao
 • Đam mê và gắn bó nghề nghiệp
 • Có tư tưởng cái tiến
 • Lãnh đạo, điều hành công việc hiệu quả.
 • Lập kế hoạch
 • Phân tích, tổng hợp
 • Giám sát
 • Ra quyết định
 • Giải quyết vấn đề hiệu quả.

Yêu cầu khác:

 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý chất lượng công ty may mặc
 • Kỹ năng mềm
 • Đánh giá viên nội bộ.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục