To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

QA Executive (Internal Audit)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Thu thập, theo dõi, kiểm soát quy trình hoạt động toàn công ty.
 • Xây dựng và cập nhật checklist câu hỏi đánh giá quy trình/quy định/biểu mẫu đã ban hành và thay đổi/cải tiến.
 • Đánh giá nội bộ các đơn vị/phòng ban về việc tuân thủ quy trình/quy định/biểu mẫu đã ban hành.
 • Báo cáo kết quả đánh giá cho các đơnvị/phòng ban.
 • Theo dõi và kiểm soát các điểm không phù hợp phát hiện trong quá trình đánh giá.
 • Tiếp nhận và xử lý sự vụ; theo dõi tính khắc phục từ các đơn vị/bộ phận.
 • Theo dõi và kiểm soát hành động khắc phục của các sự vụ.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý.

Job requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Điện tử viễn thông, Quản lý chất lượng, Kế toán – Kiểm toán, Luật, Tài chính ngân hàng.
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Internal Audit
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm kiểm soát và đánh giá chất lượng, ưu tiên ứng viên đã làm Quản lý chất lượng về Kaizen
 • Giao tiếp và trình bày tốt
 • Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề
 • Tin học văn phòng, ngoại ngữ.
 • Cẩn thận, chính trực, công bằng

More Information

 • Age: Unlimited
 • job_jobs_detail_job_gender: Male
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến (Ví MoMo)

www.momo.vn Number of employees: 500 - 1000

About MoMo Mobile Service Joint Stock Company (M_Service) was established in 2007, is a number one e-Wallet service provider ­­­under the brand name... View more

QA Executive (Internal Audit)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến