English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

QA delivery Sup

Mô tả công việc

- Đảm bảo tính tuân thủ hệ thống :

· Triển khai, ban hành và đào tạo các quy trình, thủ tục của hệ thống chất lượng

· Xây dựng và triển khai hệ thống chất lượng cho chuỗi cung ứng (Kho đến hệ thống phân phối)

· Phối hợp với phòng nhân sự, lập kế hoạch và lên chương trình đào tạo về ISO, HACCP, ATVSTP, GMP ...

  • Lập và triển khai kế hoạch đánh giá nội bộ tuần / tháng / quí , báo cáo kết quả đánh giá và sự không hợp trong hệ thống quản lý chất lượng.
  • Phối hợp với phòng mua hàng, RD, QAQC tiến hành đánh giá nhà cung cấp
  • Phối hợp với các phòng ban lên quan tìm nguyên nhân cốt lõi (rootcause ) của sự không phù hợp .
  • Phối hợp các phòng ban tìm giải pháp khắc phục và có hành động khắc phục phòng ngừa của sự không phù hợp .
  • Hỗ trợ, theo dõi và giám sát các phòng ban thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa.

· Thẩm tra tính hiệu lực của hành động khắc phục phòng ngừa và các đề xuất cải tiến.

  • Phân tích các sự không phù hợp theo 5M (Man, Material, Method, Mesurement, Machine ) – 1E (Enviroment) – 1I (Information) . Sau đó đưa ra giải pháp khắc phục và cải tiến .

- Đảm bảo hiệu lực của hệ thống :

  • Phối hợp với các tổ chức đánh giá ISO, HACCP, Halal tiến hành đánh giá hiệu lực của hệ thống theo qui định của tiêu chuẩn .
  • Xây dựng internal audit team, sensory team.
  • Phối hợp với Pháp Chế, RD, QAQC cập nhật và triển khai thực hiện các yêu cầu luật định : TCVN , nghị định, qui định, thông tư ..... của nhà nước

· Đảm bảo hành động khắc phục phòng ngừa của các kì đánh giá bởi các tổ chức chứng nhận hệ thống được thực hiện đúng – đủ theo thời hạn quy định.

· Đảm bảo hành động khắc phục phòng ngừa của các kì thanh tra bởi các cơ quan ban ngành chức năng nhà nước thực hiện đúng – đủ theo thời hạn quy định.

· Phối hợp với các phòng ban xem xét và xây dựng các qui trình/qui định/ hướng dẫn công việc còn thiếu hoặc cần cải tiến .

· Phối hợp chặt chẽ với bộ phận QAQC, sản xuất , kho .... để nhận diện các thiếu sót và đề xuất thay đổi các quy trình ảnh hưởng đến sự tuân thủ của hệ thống chất lượng

· Tổng kết và gởi kết quả đánh giá/thẩm tra tính hiệu lực cho QMR.

· Hỗ trợ QMR trong việc xem xét và phân tích kết quả đánh giá của hệ thống chất lượng.

· Xác định yêu cầu cải tiến dựa trên kết quả đánh giá.

· Xác định các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự không phù hợp tái diễn.

· Tham vấn cho QMR sự thỏa đáng của những hành động khắc phục được trình lên.

· Tham vấn cho QMR và MD từ khâu triển khai ý tưởng và lựa chọn đầu tư đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm/ chất lượng cho hoạt động sản xuất.

· Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc

·         Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm hoặc đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất là 3 năm trở lên.

·         Hiểu biết , nắm rõ về tiêu chuẩn ISO 9001, HACCP, Halal và các tiêu chuẩn khác nếu có (ISO 22000, FSSC...). Có chứng nhận Lead Auditor là 1 ưu tiên .

·         Hiểu và nắm rõ các yêu cầu liên quan đến chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

·         Am hiểu về hoạt động kiểm soát chất lượng trên thị trường là 1 ưu tiên.

·         Kinh nghiệm làm việc với hệ thống phân phối.

·         Kiến thức và kinh nghiệm trong xử lý khiếu nại khách hàng.

·         Trình độ tin học: thành thạo vi tính văn phòng.

·         Trình độ Anh Văn: Giao tiếp tốt, đọc hiểu và biên soạn tài liệu song ngữ tốt.

·         Có khả năng training và coaching tốt.

·         Có khả năng điều phối.

·         Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép