Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Project Supervisor (Civil & Structural)

Job requirement

1. Monitor progress and determine action to mitigate delays and obstruction.

Theo dõi tiến độ và xác định hành động để giảm thiểu sự chậm trễ và tắc nghẽn.

2. Checking of C&S work quality at all stages.

Kiểm tra chất lượng công việc của kỹ thuật kết cấu và xây dựng ở tất cả các giai đoạn.

3. Provide relevant information and reports to immediate superior regularly. Eg: daily and weekly reports.

Cung cấp thông tin liên quan và báo cáo cho cấp trên ngay lập tức và thường xuyên. Vd: báo cáo hàng ngày và hàng tuần.

4. Any other duties that may be assigned time to time by the Management.

Các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc phân công tại từng thời điểm.

Job requirement

1. Degree in Civil & Structural Engineering (College, University).

2. Minimum 3 years experience in high rise building construction..

3. Good working knowledge in C&S engineering and construction.

4. Able to communicate with all levels, patient, hard working, thinking forward, initiative and willing to learn.

--------------------------------------------

1. Bằng Kỹ sư Xây dựng và Kết cấu (Cao đẳng, Đại học).

2. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng.

3. Giỏi về kỹ thuật Kết cấu và xây dựng.

4. Giỏi giao tiếp, kiên nhẫn, siêng năng, cầu tiến, chủ động và luôn học hỏi.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục