English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Project Manager / Quản lý dự án (Ngành Nội thất)

Mô tả công việc

Trách nhiệm công việc chung:

 • Cùng với Ban giám đốc xây dựng và hoàn thiện Quy trình triển khai dự án.
 • Phối hợp tất cả các phòng ban, nhà cung cấp, đơn vị thầu phụ lập kế hoạch và thực hiện dự án hiệu quả đảm bảo chất lượng, tiến độ, chi phí được duyệt.
 • Quản lý nguồn lực dự án và Quản lý rủi ro dự án.
 • Kiểm soát chi phí dự án, thực hiện cân đối ngân sách hiệu quả
 • Thực hiện các công việc báo cáo định kỳ và đột xuất.
 • Duy trì và cải thiện các quy trình thực hiện dự án.

Giai đoạn Pre – Sales

 • Tham dự các buổi họp cần thiết để ghi nhận yêu cầu triển khai dự án của khách hàng.
 • Làm việc với bộ phận liên quan để chuẩn bị hồ sơ báo giá, hồ sơ dự thầu dự án.
 • Chủ trì việc xây dựng bản kế hoạch tài chính dự án, đệ trình Ban giám đốc duyệt trước khi ký hợp đồng.
 • Làm việc với bộ phận liên quan và Ban giám đốc trong việc hoàn thiện các hợp đồng với khách hàng, nhà cung cấp, đơn vị thầu phụ.

Giai đoạn lập kế hoạch dự án:

 • Xây dựng sơ đồ tổ chức dự án bổ nhiệm nhân sự cho dự án.
 • Căn cứ hợp đồng, xác định các yêu cầu công việc cụ thể, phân chia công việc cho nhà máy, nhà thầu phụ và các đơn vị cung cấp.
 • Căn cứ hợp đồng, lập bảng tiến độ triển khai dự án.
 • Lập bảng kế hoạch mua hàng cho từng giai đoạn của dự án.

Giai đoạn triển khai dự án:

 • Chủ trì và kiểm soát việc hoàn thiện, trình duyệt các bản vẽ shopdrawing, các bảng mẫu vật liệu.
 • Chủ trì việc đặt hàng sản xuất, đánh giá và lựa chọn các nhà cung cấp, các đơn vị thầu phụ.
 • Kiểt soát các công việc dự án theo bảng phạm vi công việc và bảng tiến độ được duyệt, cập nhật bảng tiến độ dự án hàng tuần.
 • Chủ trì việc kiểm tra và nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu với các bên liên quan.
 • Làm việc với bộ phận kinh doanh, chủ đầu tư và các bộ phận liên quan để ghi nhận và xử lý các yêu cầu phát sinh.

Giai đoạn đóng dự án

 • Chủ trì việc hoàn thiện hồ sơ quyết toán với Chủ đầu tư.
 • Chủ trì việc thanh quyết toán với các nhà cung cấp, đơn vị thầu phụ.

Yêu cầu công việc

Quyền lợi được hưởng

 • Thu nhập cạnh tranh bao gồm: Lương + Hoa hồng dự án
 • Thưởng: Thưởng năng lực cuối năm, thưởng team quản lý...
 • Du lịch: Du lịch nước ngoài dành cho cấp quản lý, teambuilding, nghỉ dưỡng định kỳ
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24, khám sức khỏe định kỳ.
 • Chế độ khác: Điện thoại, đi lại, hoạt động thể thao ...

Yêu cầu: 

 • Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp/ kiến trúc hoặc các ngành khác liên quan.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thi công nội thất và ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở chức danh công việc tương đương.
 • Sử dụng thành thạo Autocad, MS Office
 • Giao tiếp bằng Tiếng Anh được với người nước ngoài.