To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Project Manager

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group
Updated: 20/07/2021

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: IT - Software

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

  Experience:

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

Chúng tôi đang tìm kiếm 01 Quản lý Dự án (Project Manager) gia nhập vào phòng Công nghệ. Công việc của bạn sẽ là điều phối nhân lực và quy trình để đảm bảo dự án đi đúng tiến độ và đạt được kết quả đã cam kết. Bạn cần phải nắm bắt tất cả thông tin trong dự án và tiến độ dự án để hoàn thành tốt vai trò này.

Trách nhiệm của Project Manager:

 • Thiết lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, bao gồm thiết lập mục tiêu cho các milestones, đảm tuân thủ thời hạn và phân bổ hợp lý nguồn lực

 • Phân bổ công việc dự án cho các thành viên phù hợp nhất để đảm bảo thời gian và chất lượng công việc

 • Xác định và quản trị rủi ro tiềm ẩn cũng như chịu trách nhiệm pháp lý cho các dự án

 • Hỗ trợ trong việc xác định phạm vi và mục tiêu của dự án

 • Có khả năng đưa ra quyết định trước nhiều phương án triển khai dự an

 • Đóng vai trò đầu mối liên lạc của các nhóm khi có nhiều đơn vị được giao cho thực hiện một dự án, đảm báo hoạt động chung của dự án được đồng bộ

 • Trao đổi với giám đốc điều hành hoặc hội đồng quản trị để đảm bảo dự án phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty

 • Quản lý chất lượng dự án và đảm bảo chất lượng dự án như được kỳ vọng

 • Điều chỉnh tiến độ và mục tiêu dự án khi cần thiết

 • Thúc đẩy nhân sự dự án để hoàn thành đúng tiến độ được giao

Job requirement

 • Hiểu biết về khung làm việc Project Management Institute (PMI)

 • Hiểu biết nhiều phương pháp quản lý dự án (như Agile, Scrum)

 • Có kỹ năng lãnh đạo (Cần phải chứng minh)

 • Kĩ năng quản trị rủi ro và quản lý chi phí

 • Giao tiếp tốt, kỹ năng cá nhân tốt, có khả năng thương lượng

 • Có khả năng ra quyết định quan trọng dưới áp lực

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề

 • Khả năng trao quyền, ủy quyền hiệu quả

 • Kỹ năng quản lý thời gian

 • Thân thiện và dễ gần

 • Am hiểu các ngành, mô hình kinh doanh: Technology, Agency, Banking, Game, Retail, Pharma

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group

https://hqgroups.vn/ Number of employees: 25-99

HQ Group là nơi ươm mầm, đánh thức và phát triển tài năng cá nhân. Cùng sự cam kết không ngừng sáng tạo, phát triển nội dung, mang đến cho cộng đồng những sản... View more

Project Manager

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group