English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

PRODUCTION TEAM LEADER - TRƯỞNG NHÓM SẢN XUẤT

Mô tả công việc

- Manage a team assigned for part of production process.

- Supervising production plan and line- Ensure effective production operation.

- Manage workers in shift (30 workers), conducting quality control

- Control & trainning the team to ensure that production plan is achieved on a daily basis.

- Communicate with other Teams in the process or other processes for adjustment and co-operation.

- Seek the possibility of production yield improvement and process optimization.

- Support & report to Production Manager such as: production quantity, productivity, and working situation of workers.

- Other tasks assigned by Manage

Yêu cầu công việc

- Education: College degree or higher

- At leaset 2 year-experience of production leader, production assistant. Electronic Company is advanced

- English or Korean is advanced (Basic)

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Du lịch nước ngoài, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép