English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Production Supervisor | Giám Sát Sản Xuất (Tiếng Nhật, 850USD, BH5692)

Mô tả công việc

Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Giám Sát Sản Xuất tại Hải Dương:

 • Thực hiện quản lý và giám sát kế hoạch sản xuất
 • Giám sát các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất
 • Quản lý nhân lực, thiết bị sản xuất
 • Hỗ trợ cấp trên, thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đã được giao
 • Thực hiện cải tiến liên tục nhằm nâng cao năng lực sản xuất của bộ phận
 • Tiến hành xử lý, báo cáo và chỉ thị khi phát sinh vấn đề
 • Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên

Yêu cầu công việc

 •  Nam/Nữ; Độ tuổi từ 30~45, 
 •  Tốt nghiệp Cao Ðẳng, Ðại học của các trường khối Kỹ thuật. 
 •  Có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất 3 năm trở lên
 •  Có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp đúc sản phẩm nhựa
 •  Giao tiếp tiếng Nhật tốt

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đào tạo