English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Production Engineer/ Manufacturing Engineer/ MFG Engineer/ Kỹ sư sản xuất

Mô tả công việc

Tiếp nhận và làm chủ công nghệ sản xuất của sản phẩm, triển khai sản xuất sản phẩm và trực tiếp tham gia công tác sản xuất ở những công đoạn quan trọng. Không ngừng cải tiến công tác sản xuất nhằm tối ưu phương thức sản xuất đối với sản phẩm mình phụ trách.

Receiving and handling the manufacturing technology of product, implement it into production and operating in critical steps of the manufacturing process. Continuous improving the production process in order to optimize the manufacturing of product.

1. Chịu trách nhiệm về kỹ thuật đối với sản phẩm nhằm bảo đảm cho hoạt động thường xuyên và ổn định của quá trình sản xuất.

Being responsible for all technical matters of products in order to maintain the smoothness, and stabilization of the production.

2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý quy trình công nghệ của sản phẩm( quy trình lắp ráp, định mức kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động, chất lượng sản phẩm...)

Managing manufacturing technology process of products (Assembly process, BOM, technical specifications, safety, and quality of product…)

3. Tham gia thực hiện và đề xuất các giải pháp công nghệ, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động và tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu khách hàng

Propose and implement manufacturing technologic solution, technical improvements to improve the productivity and the quality of products that meet customer requirements.

4. Xây dựng quy trình công nghệ sản phẩm và triển khai vào sản xuất

Developing products manufacturing work instruction, SOP, and implement to production.

5. Phát triển công tác đào tạo, biên soạn tài liệu, cung cấp bài giảng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề cho các thành viên sản xuất thuộc chuyên ngành kỹ thuật đảm nhiệm.

Developing manufacturing training program, compiling training materials, and providing training to manufacturing members to improve their competences and skills in the responsible area.

6. Nắm vững các quy định an toàn lao động, 5S, giám sát, đề nghị phương án cải tiến hoặc đình chỉ đối với các hoạt động kỹ thuật trái với các quy định sản xuất, an toàn sản xuất hoặc yêu cầu kỹ thuật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Understand safety and 5S regulation in GES, monitoring, providing improved solution or stopping manufacturing activities which are violent to manufacturing regulations of safety or technical requirement and take personal responsibility for the decision.

7. Quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng

Managing the quality in the production process and solving problems related to quality

8. Triển khai các hướng dẫn thay đổi kỹ thuật từ thiết kế xuống dây chuyền sản xuất

Implement engineering change to production.

9. Tham gia xây dựng sản phẩm mẫu

Participate to prototype build phase.

10. Hỗ trợ bộ phận kế hoạch hoàn thành BOM (cấu trúc và flat) cho sản phẩm

Assisting the planning team to complete BOM (Structure & Flat) of product.

Yêu cầu công việc

-Kỹ sư hệ chính quy chuyên ngành Cơ Điện Tử, Cơ khí, Điện Tự động, Điện Hệ Thống, 

Bachelor of Engineering in Mechatronics, Mechanical, Self-power electronics , Electric System.

-Yêu cầu tối thiểu 3 năm làm việc tiên tục trong lắp ráp cơ khí, bo mạch.

At least 3 year continuously in mechanical assembly, circuit board.

-Thành thạo với các dụng cụ đo điện (VOM, Ampere Kế, Volt Kế, Osiloscope) và các loại máy làm dây điện (cắt, tuốt, bấm đầy cốt …)

Proficiency in using electric measurement tools (VOM, Ampere meter, Volt Meter, Oscilloscope), be able to operation cable making tools & equipment (cutter, tripper, crimper …)

-Có khả năng đọc, hiểu và phân tích sơ đồ hệ thống điện

Be able to read, understand and analyze electrical system diagram

-Có khả năng tự nghiên cứu và lập qui trình kỹ thuật sản xuất tủ điện từ bản vẽ

Capable to self-study and build assembly process for C-Box from diagram

-Thành thạo các thiết bị đo cơ khí chính xác (thước đo độ cao, thước kẹp …)

Proficiency with mechanical measurement tools (height gauge, caliber, shim gauge…)

-Đọc và phân tích bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp ráp

Ability to read, understand and analyze part drawing and assembly drawing

-Có khả năng xác định cấu trúc công việc và phân chia nguyên vật liệu theo các cụm lắp ráp

Be able to build the work breakdown structure and devide the parts according to the subassembly

-Có khả năng xây dựng phương pháp kiểm tra tủ điện sau khi lắp ráp (SOP, Checksheet) và tiến hành kiểm tra khi cấp nguồn.

Be able to provide inspection method for C-Box (SOP, Checksheet) and proceed it.

-Có khả cập nhật và hoàn thiện BOM sau khi hoàn thành sản phẩm mẫu.

Capable to update and complete BOM of product after prototype phase

-Có khả năng giao tiếp tốt, đọc hiểu và thực hiện báo cáo bằng tiếng Anh.

Able to communication, reading and reporting in English

-Có thể đi nước ngoài, ưu tiên ứng viên đã có hộ chiếu

Willing to travel abroad, prefer candidate has passport already

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép