English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Production Engineer - Kĩ Sư Sản Xuất

Mô tả công việc

- Productivity and product quality management.

- Control operation working standard (CTP, CTQ) in the process

- Improve jobs to enhance effective operation line

- Make job flow, procedures, work standard ...

- Training subordinates (fresh engineer, line leader, operators ...) coaching to level up their working skills.

- Summary production data and report to superior

- Manage KPI, 5S, ISO, safety ...

Yêu cầu công việc

- More than 2 years working in the FDI manufacturing company.

- Accept fresh candidates but excellent in English skills.

- Have experience controlling about product quality, product parameters, machine condition operation, materials, manpower ...

- Production problem solving, making report to superior

- Have knowledge of ISO, 7QC tools skills, SPC, 6sigma, improvement skills

- Good using MS Excel, Power Point, Auto Cad ...

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục