English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Production Analysis Staff

Dream Mekong

Công ty DREAM MEKONG, thuộc tập đoàn C&H INTERNATIONAL HÀN QUỐC, là công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu sản phẩm đồ chơi trẻ em, thú nhồi bông và hàng may mặc lớn trên thế giới. Sản phẩm... Xem thêm

Người liên hệ: Thai Thi Hong Hoa

Mô tả công việc

  • Collect and analyse production data.
  • Running projects to continuosly improve productivity and quality.
  • Develop and implement standardised working instruction, procedures.

Other details will be given at the interview.

Yêu cầu công việc

  • Good command in English.
  • Experience in similar position at a garment or shoes manufacturing company is an advantage.
  • Working mainly in Cai Be, Tien Giang.