English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Product Engineering Officer

Mô tả công việc

A. 01 Staffs.* New inquiry control* Do administrative jobs in Technical section.B. 02 Staffs:* Be in charge of new product transfer from Japan.* VA/VE activities.* Give feedback on design and product quality improvement.C: 02 Staffs:* Design and develop new product rank C, D of Encoder product.

Yêu cầu công việc

* Male/ Female. Age from 24 - 31* Graduated from University. Major in Mechanical, Electrical, or both.* Have at least 1 year experience in technical document control or administration for new project OR Have at least 2 years experience in product engineering field in Japanese companies OR Have at least 2 years experience in product design/ product engineering.* Have technical logical thinking, be proficent in 3D cad skills (Prefer solidworks)* Have good trouble shooting skills, be hard working & independent, have positive thinking. * English communication (Toeic 450 up)

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục