To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Prevented Maintenance Planner (PM Planner)

Coca-Cola
Updated: 09/04/2021

Employment Information

Benefits

  • Du Lịch

Job requirement

Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo trì

- Kế hoạch hàng năm, hàng quý, hàng tuần và hàng ngày.

- Các kế hoạch bao gồm:

- Bảo dưỡng phòng ngừa,

- Bảo trì sửa chữa,

- Bảo trì dựa trên điều kiện

- Công việc được san bằng để đảm bảo không có hoạt động cao điểm và sụt giảm.

- Các thời gian ngừng bảo trì theo kế hoạch đã thống nhất với người lập kế hoạch sản xuất (điều phối thời gian ngừng bảo trì với thời gian sản xuất).

- Tham dự cuộc họp lập kế hoạch và cung cấp thông tin áp dụng.

Phân tích hoạt động bảo trì

- Thực hành kỹ thuật tiêu chuẩn được phát triển, lập thành văn bản và thực hiện.

- Phân tích nguyên nhân gốc rễ được thực hiện với Trưởng nhóm Chăm sóc Tài sản về tất cả các sự cố.

- Phân tích xu hướng được thực hiện trên tất cả các sự cố và được xem xét khi soạn thảo lịch trình bảo trì.

- Thẻ công việc được kiểm tra để hoàn thành và ký tên.

- Các báo cáo KPI bảo trì hàng tuần và hàng tháng được tạo, phân tích và thực hiện hành động khắc phục.

- Đề xuất hỗn hợp bảo trì và cải tiến lịch trình:

- Các hoạt động bảo trì dưới / quá mức hoặc không phù hợp đã được xác định.

- Đề xuất cho người quản lý chăm sóc tài sản để cải thiện kết hợp bảo trì.

- Lịch trình bảo trì được xem xét định kỳ

Phân bổ công việc

- Phát hành thẻ công việc cho các thời điểm cụ thể để tiến hành các hoạt động bảo trì dự kiến theo lịch trình

- Tất cả công việc đã hoàn thành được ghi lại trên một thẻ công việc (đã lên kế hoạch và phân tích)

Sắp xếp nguồn lực (Công cụ, Bộ phận, Vật liệu…)

- Các cửa hàng thông báo về phụ tùng, dụng cụ và vật liệu cần thiết trước thời hạn.

- Tất cả các phụ tùng, dụng cụ và vật liệu cần thiết đều có sẵn cho nhân viên bảo trì để thực hiện công việc trên phiếu công việc.

- Các phụ tùng cần thiết để bảo trì theo kế hoạch được đặt hàng trước dựa trên thời gian giao hàng.

Ghi lại và Báo cáo Hiệu suất Kỹ thuật

- Tất cả KPI bảo trì được xem xét và hành động sửa chữa được đề xuất khi cần thiết.

- Theo dõi hiệu suất liên tục, không chính thức, phản hồi và huấn luyện được cung cấp hàng ngày hoặc theo yêu cầu.

Job requirement

Bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí hoặc Điện/ Điện tử

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm

Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt

Thành thạo Excel nâng cao

Kỹ năng sử dụng tiếng Anh

Kiến thức SAP PM là một lợi thế

Các kỹ thuật giải quyết vấn đề liên quan đến giải quyết vấn đề tức thì hàng ngày.

Có khả năng tiến hành các cuộc họp nhóm và tập trung vào các mục tiêu và tinh thần đồng đội.

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý và phân công công việc

More Information

  • Qualification: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Coca-Cola

Number of employees: 2000-2200

Coca Cola Beverages Vietnam Ltd. started its operation in 1994. It has plants in Ha Noi, Da Nang and Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City is the company's head... View more

Prevented Maintenance Planner (PM Planner)

Coca-Cola