English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

PR & DIGITAL INTERN

Mô tả công việc

  • Có khả năng viết content trên Facebook, Fanpage, Social Media.
  • Hỗ trợ làm research và báo cáo.
  • Viết biên bản cuộc họp, chuẩn bị danh mục hàng hóa, soạn hàng hóa.
  • Chạy chương trình, …
  • Và những công việc khác theo sự chỉ định của trưởng bộ phận.

Yêu cầu công việc

  • Sinh viên năm 4 hoặc sinh viên mới tốt nghiệp ngành PR, Communication and Marketing,…hoặc các ngành có liên quan.  Yêu thích công việc làm sự kiện.
  • Tiếng Anh giao tiếp tốt.
  • Ưu tiên có khả năng viết PR Article.
  • Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
  • Có thể làm việc ngoài giờ và chạy chương trình cuối tuần.

Phúc lợi

Phụ cấp, Đào tạo