Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

[PNJP] HSE Specialist

Job requirement

- Cùng với Trưởng bộ phận xây dựng các kế hoạch, chiến lược EHS cho công ty (hàng năm), đảm bảo trách nhiệm và tiến độ được giao.

- Hỗ trợ việc quản lý Công ty liên quan công tác thực hiện hệ thống EHS của địa phương.

- Duy trì việc tuân thủ các quy định, chính sách bắt buộc tại địa phương và các tổ chức.

- Đảm bảo tất cả báo cáo EHS được yêu cầu (chính phủ, nhà máy) được hoàn thành đúng thời hạn

- Quản lý việc đào tạo EHS để bảo đảm tất cả yêu cầu đào tạo được cung cấp hiệu quả, và được thấu hiểu bởi tất cả nhân viên, khách tham quan và các nhà thầu.

- Đảm bảo tất cả các khóa đào tạo an toàn bắt buộc được tiến hành.

- Đảm bảo sự kiểm tra, thanh tra theo yêu cầu được tiến hành và lưu lại các hồ sơ.

- Duy trì tất cả tài liệu EHS theo các chính sách bắt buộc của địa phương và tổ chức

- Cung cấp sự truyền đạt thông tin hiệu quả về các vấn đề EHS đến công ty, bao gồm các bảng thông tin An toàn,...

- Phối hợp/dẫn dắt việc hoàn thành đánh giá rủi ro cho các quy trình, nhiệm vụ và các hệ thống khác (ví dụ PPE) bằng cách sử dụng các mô hình phân tích rủi ro thích hợp.

- Quản lý quy trình điều tra sự cố, chia sẽ thông tin sự cố và đưa ra hành động khắc phục cụ thể.

- Thực hiện kiểm tra định kỳ các khu vực để đảm đảm bảo việc tuân thủ và các cơ hội cải tiến về an toàn, bao gồm kiểm tra an toàn thiết bị mới / Thiết bị thay thế.

Job requirement

- Bằng cấp: Tốt  nghiệp Đại học các chuyên ngành An Toàn lao động, Kỹ Thuật Môi Trường  hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm trong EHS. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong công ty sản xuất.

- Tiếng anh giao tiếp: tốt.

- Có các chứng nhận chuyên nghiệp cao cấp của EHS (CSP, CIH, CHMM, QEP, CEA, REM vv).

- Kiến thức chi tiết về các yêu cầu quy định và chính sách, thủ tục về EHS.

- Có kinh nghiệm trong các luật an toàn đời sống: Quy tắc EHS, HAZOP, đào tạo, nguyên tắc an toàn và vệ sinh lao động, vệ sinh công nghiệp.

Benefits

Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép