Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Planning Section Manager

Công ty TNHH SCG Việt Nam
Ngày cập nhật: 10/06/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả công việc

1. Update and control orders, balance with machines capacity

2. Check percentage abnormal (excess or lack of) compare with orders on Work In Process to adjust accordingly

3. Meet and discuss with Sales, production, warehouse, Customer service section to clear information daily

4. Check and forecast material to make sure do not have material stock over six months

5. Other jobs assigned by Manager

Yêu cầu công việc

1. English communication
2. Proficient in Microsoft Office and ERP software
3. Communication skill
4. Problem solving skill

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

SCG Việt Nam

www.scg.com Tổng số nhân viên: 5.000-9.999

TỔNG QUAN VỀ SCG Là một tập đoàn hàng đầu trong khu vực ASEAN, hơn một thế kỷ qua, SCG luôn tuân thủ theo nguyên tắc phát triển bền vững trong khuôn khổ... Xem thêm

Planning Section Manager

Công ty TNHH SCG Việt Nam