English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

PHP Developer ( 3 vị trí )

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Jinn

Văn hóa công ty: Con người là nguồn nhân lực quý giá nhất. Hiểu rõ điều quan trọng này vì thế JINN TECH đã luôn luôn và không ngừng tạo mọi điều kiện tốt và tốt hơn nữa để tất... Xem thêm

Quy mô: 100-199
Người liên hệ: Trúc Hà

Mô tả công việc

Bạn sẽ làm gì?

 • Tham gia phát triển Products riêng của công ty (Web và App)
 • Thực hiện công việc liên quan API
 • Lập trình module theo nhiệm vụ được giao
 • Phát triển ý tưởng về Logic

Yêu cầu công việc

Bạn có chuyên môn về:

 • HTML, CSS, Javascript, PHP
 • Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt
 • Có khả năng đọc tài liệu
 • PHP, MySQL, OOP
 • MVC

Bạn được ưu tiên khi:

 • Thành thạo 1 MVC Framework (Laravel, Symfony,...)
 • Web Security, Docker, Scalable architecture