English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[PHONG VŨ HCM] GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Mô tả công việc

- Hoạch định, tổ chức việc thực hiện kế hoạch tài chính, đánh giá việc thực hiện so với kế hoạch, và đưa ra các giải pháp tình huống để giải quyết cho tất cả các bộ phận và đơn vị trực thuộc, thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán và kế toán quản trị nhằm đạt được mục tiêu và chiến lược tài chính và tối đa hoá lợi nhuận của công ty.

- Điều hành Phòng Tài chính Kế toán, phân công công việc, giám sát quá trình thực hiện hoạt động kế toán tại các Chi nhánh, Công ty trực thuộc tuân thủ các quy định của pháp luật và các nguyên tắc quy định cuả công ty.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng giám đốc trong mọi quyết định liên quan đến hoạt động tài chính kế toán của công ty từ bên trong nội bộ lẫn bên ngoài công ty trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học, Chuyên ngành Kinh tế/ Kế toán/ Kiểm toán.

- Trên 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên trong ngành retail.

- Trách nhiệm, luôn muốn cải tiến công việc, Hiểu biết luật về tài chính kế toán Việt Nam, kiến thức hệ thống KT quản trị, KT tài chính, phần mềm ERP.

- Có tố chất Quản lý, huấn luyện để phát triển nhân viên.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép