English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

PHÓNG VIÊN CHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ

Mô tả công việc

§ Số lượng: 2

§ Phụ trách chuyên mục Giải trí, chuyên viết về mảng sao, âm nhạc.

§ Tác nghiệp ở các sự kiện.

§ Viết bài, phỏng vấn nhân vật theo định hướng nội dung.

§ Cập nhật các từ khóa được tìm kiếm nhiều, khai thác thông tin mới, nắm bắt xu hướng.

§ Có định hướng phát triển mục phụ trách.

§ Phối hợp với các phòng, ban khác theo nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Yêu cầu công việc

§  Có kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ báo chí, từng cộng tác viết bài ở các trang báo ở lĩnh vực liên quan.

§  Am hiểu về âm nhạc, có quan hệ với celeb, quản lý, truyền thông nghệ sĩ.

§  Yêu thích tìm hiểu về con người, nhân vật, chân dung…

§   Nhiệt tình, sáng tạo, chịu được áp lực công việc cao.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép