To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Phó/Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

- Xây dựng chiến lược nhân sự, đảm bảo các hệ thống nhân sự đạt hiệu suất lao động với từng giai đoạn phát triển. Hoạch định nhân sự và thực hiện việc định biên nhân sự.

- Xây dựng và tham mưu cho Ban Lãnh đạo về quy chế lương thưởng, các chính sách khác liên quan đến nhân sự; Xử lý các vấn đề thuộc quan hệ lao động.

- Vận hành hệ thống đánh giá chất lượng nhân sự (KPIs)

- Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc và các phòng ban/ đơn vị trong công ty về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động nhân sự - kinh doanh của công ty.

- Xây dựng kế hoạch Phát triển nhân sự, đào tạo nhân sự nội bộ hàng năm. Phối hợp với Trung tâm Đào tạo để triển khai.

- Cùng Ban Truyền thông, phòng Marketing phối hợp xây dựng văn hóa doanh nghiệp, triển khai thực hiện các sự kiện nội bộ.

Job requirement

-  Có ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng Nhân sự, mạnh về Đào tạo

-   Am hiểu về Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, kiến thức về Quản trị nhân sự

-   Yêu cầu bắt buộc: Có kinh nghiệm thực tế về xây dựng kế hoạch Đào tạo, triển khai 3P, KPIs, Khung lương/khung năng lực,…

-   Có các kỹ năng về đào tạo ,tuyển dụng, đánh giá nhân sự, báo cáo và tổng hợp báo cáo

-  Trung thực, tận tâm, sáng tạo, linh hoạt.

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Number of employees: 25-99

Là 1 trong những Công ty Chứng khoán đang phát triển tại Việt Nam với số vốn điều lệ gần 400 tỉ. Smart Invest được dẫn dắt bởi đội ngũ Lãnh đạo giàu kinh... View more

Phó/Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST