English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Phó Tổng Giám Đốc

Mô tả công việc

1. Quản lý hoạt động kinh doanh và vận hành

Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và quản lý hoạt động của kinh doanh để đạt doanh số bán hàng và vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng thời vẫn đáp ứng các mục tiêu tài chính.

Quản lý mối quan hệ khách hàng và thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng, duy trì mức độ hài lòng của khách hàng cao, đảm bảo hình ảnh thương hiệu tích cực với các khách hàng.

Chịu trách nhiệm về các hoạt động vận hành trơn tru và hiệu quả, dẫn dắt và hướng dẫn nhóm kinh doanh, nhóm vận hành để tạo sự phối hợp trong việc tổ chức đoàn khám, đạt được các KPI đề ra.

Thiết lập quản lý tình huống, đánh giá sử dụng các nguồn lực, quản lý chất lượng và kết quả, để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả, chất lượng cao.

2. Lập kế hoạch kinh doanh, đảm bảo ngân sách

Chuẩn bị và đề xuất các kế hoạch ngân sách bán hàng của Khối để phê duyệt, đặc biệt chú trọng vào việc cải thiện liên tục về tổ chức, mục tiêu, chiến lược và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành

Báo cáo với các KPI đã được duyệt để đảm bảo rằng tiến độ, kế hoạch kinh doanh được đo lường, bất kỳ vấn đề nào được xác định sẽ được khắc phục thích hợp.

Chịu Trách nhiệm tổng doanh số và P & L, tối đa hóa lợi nhuận của kinh doanh và vận hành, kiểm soát hiệu quả chi phí vận hành, chi phí nhân sự, sắp xếp các gói khám phù hợp về số lượng, thời gian.

Xem xét và phê duyệt dự báo doanh số, kế hoạch đoàn khám để tạo điều kiện chuẩn bị về nhân lực.

Đề xuất và quản lý ngân sách của đoàn khám để đạt được các kế hoạch và mục tiêu đã được phê duyệt

3. Quản lý đội nhóm

Đặt mục tiêu, các biện pháp hiệu quả và mức độ trách nhiệm cho tất cả các nhân viên báo cáo trực tiếp.

Quản lý hiệu suất và phát triển văn hóa theo định hướng hiệu suất trong nhóm.

Huấn luyện và phát triển cấp dưới về các khía cạnh quan trọng của hiệu suất công việc và khi thích hợp đề xuất các kế hoạch phát triển để cải thiện hơn nữa trong các lĩnh vực hoạt động kém.

Chủ động tạo ra các cơ hội để tạo điều kiện làm việc theo nhóm và chia sẻ các phương pháp làm việc hiệu quả.

Chịu trách nhiệm và tích cực quản lý việc sàng lọc, lựa chọn và tuyển dụng các cấp dưới trực tiếp; đào tạo, thúc đẩy, huấn luyện, tư vấn và phát triển thành viên nhóm phù hợp.

Tái cơ cấu và hợp nhất tổ chức, phát triển con người, điều hành hệ thống nhân sự, tạo sự phối hợp.

Các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị/ Ban Tổng Giám đốc giao.

Yêu cầu công việc

Ưu tiên ứng cử viên có bằng cấp trong y tế hoặc các ngành học tương đương.

Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò Bán hàng & Tiếp thị trong ngành Chăm sóc sức khỏe, trong đó 5 năm ở vị trí giám đốc.

Kiến thức chuyên sâu về ngành y tế.

Có mối quan hệ rộng rãi với các bác sĩ và quản lý bệnh viện.

Am hiểu về cách vận hành đoàn khám sức khỏe tổng quát.

Sự nhạy bén về tài chính và kinh doanh.

Chiến lược trong cách tiếp cận để giải quyết vấn đề; có khả năng hiểu các tình huống trên quy mô lớn hơn, nhưng cũng có khả năng quản lý chi tiết.

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và quản lý mạnh mẽ; có thể giao tiếp hiệu quả và ảnh hưởng đến con người một cách tích cực.

Tận dụng các nguồn lực hiệu quả và hiệu quả trong việc hoàn thành các kế hoạch và tập trung nỗ lực vào các lĩnh vực để tạo ra tác động tích cực nhất cho doanh nghiệp.

Có khả năng xây dựng và phát triển một đội ngũ bền vững với tính toàn vẹn cao, kết quả mạnh mẽ và tập trung vào hành động.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương