Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Phó Tổng Giám Đốc

Job requirement

- Xây dựng và quản trị hệ thống- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho công ty- Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược của công ty.- Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của công ty.- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của công ty.- Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty như mong đợi của TGĐ về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, chất lượng sản phẩm, phát triển nhân tài và các hoạt động khác.- Quản lý nhân viên để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.- Đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban.- Quản trị tài chính- Xây dựng và quản trị chiến lược phát triển nguồn nhân lực- Đại diện TGĐ điều hành toàn bộ hoạt động, kinh doanh của công ty.- Chủ trì các hoạt động đối nội, đối ngoại của công ty.- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu TGĐ- Báo cáo TGĐ

Job requirement

- Số năm kinh nghiệm: 3 - 5 Năm

- Cấp bậc tối thiểu: Director

- Bằng cấp tối thiểu: Đại học

- Yêu cầu chung: - Tốt nghiệp Cử Nhân/Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính/Quản trị Kinh Doanh/Quản trị doanh nghiệp hoặc chuyên ngành kinh tế- Kinh nghiệm điều hành công ty ở vị trí tương đương: ít nhất 3 năm- Có khả năng đọc và phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp- Tham mưu, Quản trị và luân chuyển tài chính cho doanh nghiệp- Có tầm nhìn lập chiến lược, lập kế hoạch điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp chuyên nghiệp và quyết đoán.- Có khả năng lãnh đạo, quản trị toàn bộ các hoạt động của các bộ phận Front Office & Back Office:- Tiếng anh giao tiếp khá- Cần tất cả các kỹ năng: giao tiếp, thương thoả, thuyết phục, quản lý điều hành.- Có kiến thức và kinh nghiệm ứng dụng các Quy trình quản lý theo tiêu chuẩn Quốc Tế.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép