English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Phó Tổng Giám Đốc Đầu Tư (Xe Đưa Đón)

Mô tả công việc

 • Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị theo phân công của Ban Điều hành, bản phân cấp giữa Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về các hoạt động thuộc lĩnh vực được giao đảm nhiệm
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chính sách của Công ty đối với lĩnh vực Đầu Tư – Kinh Doanh – Marketing
 • Tìm kiếm, mua bán, sáp nhập, mở rộng phát triển các dự án Bất động sản từ các mối quan hệ, các đối tác, các kênh thông tin. Làm việc với các cơ quan quản lý chuyên ngành để thẩm định thông tin dự án và chỉ tiêu Phát triển dự án. Nghiên cứu dự báo tình hình thị trường, định vị sản phẩm phù hợp để từ đó có kế hoạch đề xuất nhu cầu đầu tư một cách hiệu quả theo xu thế thị trường. Đề xuất ý tưởng đầu tư, phân tích đề xuất lựa chọn phương án đầu tư hợp lý, hợp tác đầu tư với các đối tác; Quản lý phát triển ý tưởng đầu tư
 • Chủ trì giao việc các Phòng ban: khảo sát, hạch toán, đề xuất, báo cáo đánh giá việc đầu tư các dự án mới. Lập kế hoạch, tiến độ, phân công nhiệm vụ cho các Phòng - Ban thực hiện phát triển dự án theo ngành khi dự án nghiên cứu có hiệu quả
 • Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị đầu tư: từ giai đoạn thủ tục đầu tư ban đầu cho đến chuyển sang giai đoạn thực hiện dự án bàn giao dự án cho Ban quản lý dự án
 • Đề xuất ý tưởng, định vị, Pr & Marketing sản phẩm Bất động sản do Công ty đầu tư, kinh doanh. Chỉ đạo và điều hành các hoạt động truyền thông phục vụ công tác đối nội, đối ngoại; Xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Công ty, dự án.
 • Điều hành có hiệu quả hoạt động kinh doanh bán hàng để đảm bảo nguồn vốn, tận dụng mọi thời cơ thị trường đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả. Chỉ đạo và quản lý điều hành công tác quản trị hợp đồng, chăm sóc khách hàng và thu hồi công nợ đảm bảo mục tiêu đề ra;
 • Tham mưu cho BĐH về các thay đổi trong chính sách đất đai, chính sách kinh doanh, sở hữu bất động sản của nhà nước, các khuynh hướng của thị trường theo từng thời điểm
 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cơ quan ban ngành, các đối tác, khách hàng phục vụ cho lĩnh vực phụ trách
 • Tham gia tuyển dụng, đào tạo và xây dựng đội ngũ CBCNV các ngành phụ trách không ngừng phát triển thông qua lập kế hoạch đào tạo
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

Yêu cầu công việc

 • TN Đại học chính quy chuyên ngành Luật/ Kinh tế/ Quản trị kinh doanh. Có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh - khai thác Bất động sản, thủ tục đầu tư pháp lý dự án, đã làm quản lý chỉ huy các công tác trên từ 7 năm trở lên.
 • Hiểu biết về pháp luật, am hiểu về các hoạt động liên quan Luật XD, DN, Luật đầu tư, KD BĐS… Am hiểu về sâu rộng về sản phẩm, thị trường bất động sản.
 • Có mối quan hệ rộng với các Sở ngành liên quan; quan hệ rộng với các đối tác, sàn giao dịch, đơn vị truyền thông nhằm mang lại hiệu quả cao trong công việc. Nhạy bén, có kỹ năng nắm bắt thị trường, định vị sản phẩm; đề xuất/điều chỉnh PA kinh doanh; giá bán; xây dựng chiến lược Marketing truyền thông.

Chế Độ:

 • Xe đưa rước
 • Phụ cấp xăng xe

Phúc lợi

Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, - Thưởng lương tháng 13 - Thưởng hoa hồng quý - Du lịch hằng năm trong nước và nước ngoài