Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Phó Phòng Xây Dựng Và Thiết Kế

Job requirement

- Là người quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng cùng với Trưởng phòng, báo cáo trực tiếp Trưởng phòng và lãnh đạo, điều hành toàn Phòng công tác bao gồm 1 ( một) hoặc nhiều Ban Quản Lý Dự án trực thuộc.

- Tham mưu và giúp việc cho Trưởng phòng mọi công tác liên quan đến lĩnh vực Xây dựng và Thiết kế của Công ty, góp phần tích cực giúp Trưởng phòng, GĐ Khối quản trị điều hành Khối Xây Dựng hoạt động một cách hiệu quả mang lại lợi ích kinh tế cao nhất cho Công ty.

- Có khả năng biên soạn trình bày lưu loát và chỉ đạo biên soạn các loại văn bản chỉ đạo, điều hành như các qui định, qui chế, qui trình, tờ trình, biểu mẫu.

- Xây dựng và chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác của Phòng, các Ban/bộ phận nghiệp vụ trực thuộc theo định kỳ; tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, cuối kỳ lập báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả tổng hợp kế hoạch đề xuất Trưởng phòng, GĐ Khối.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, GĐ Khối về công tác quản lý, giám sát, điều phối tất cả các hoạt động liên quan đến công tác xây dựng từ khi khởi động đến lúc kết thúc dự án (Thiết kế, tiến độ, nhân lực, chất lượng, chi phí, nghiệm thu, thanh quyết toán, …) đúng tiến độ và theo hồ sơ thiết kế đã phê duyệt.

- Thực hiện một số công tác khác theo sự phân công củaTrưởng phòng và GĐ Khối.

Job requirement

- Yêu cầu thông thạo nghiệp vụ chuyên môn của Phòng Xây dựng và Thiế kế

- Có kỹ năng lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp.  

- Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên, đã giữ chức vụ tương đương tại các tổ chức tương đương đương Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang.

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên các nghành Xây dựng, Kiến trúc hoặc 1 số ngành liên quan

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo