To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Phó Phòng Vật Tư

Công Ty TNHH SX- TM&XD Việt Hàn
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Job requirement

Kiểm tra, tiếp nhận thông tin mua hàng

- Tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu cấp vật tư máy móc thiết bị, vật tư sửa chữa, phụ tùng xe, kiểm tra và xác nhận tình trạng hư hỏng, kiểm tra và đối chiếu với kế hoạch sửa chữa định kỳ

- Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác hoạch định kế hoạch mua máy móc thiết bị, kế hoạch vật tư sửa chữa đáp ứng kế hoạch sửa chữa định kỳ.

Quản lý Nhà cung cấp vật tư máy móc thiết bị, dịch vụ sửa chữa. Quản lý hợp đồng, theo dõi việc cung cấp hàng.

- Quản lý tất cả các nhà cung cấp vật tư máy móc thiết bị, xe cộ, các nhà cung cấp vật tư sửa chữa, dịch vụ sửa chữa theo các chỉ tiêu: chất lượng sản phẩm, giá cả sản phẩm, năng lực cung cấp, thời gian giao hàng, phương thức thanh toán, tiềm năng phát triển,…

- Tìm kiếm những nhà cung cấp mới;

- So sánh giá cả, chất lượng, năng lực NCC và các điều khoản thanh toán để đề xuất NCC có các điều kiện tốt nhất.

- Soạn thảo và quản lý hợp đồng với Nhà cung cấp.

- Thỏa thuận các điều khoản hợp đồng, thanh toán, thời gian giao hàng, ....

- Giám sát chất lượng và tiến độ cung ứng của toàn bộ vật lực đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty;
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán trước khi chuyển qua Phòng Kế toán tài chính

- Quản lý vấn đề bảo hành, bảo trì của nhà cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo kịp thời việc bảo hành, bảo trì máy móc thiết bị, xe cộ.

- Theo dõi, đốc thúc công việc của Nhà cung cấp để thực hiện công việc nhanh chóng, đạt chất lượng, đảm bảo cung cấp đầy đủ máy móc thiết bị, vật tư sửa chữa nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Đề xuất ý kiến và báo cáo:

- Đề xuất và thực hiện việc tìm kiếm và tập hợp danh sách NCC tốt

- Đề xuất và thực hiện các biện pháp giúp đáp ứng máy móc thiết bị, vật tư sửa chữa được cung cấp đầy đủ và kịp thời.

- Tư vấn kỹ thuật cho TP trong các vấn đề liên quan tới SC xe,trạm

Thực hiện các báo cáo của bộ phận,Gửi báo cáo định kỳ theo qui định hoặc các báo cáo khác theo yêu cầu.

Job requirement

Trình độ: Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Kinh tế hoặc Xây dựng, cơ khí kỹ thuật hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Trình độ ngoại ngữ: Anh văn căn bản, đọc  hiểu các tài liệu có liên quan.

- Trình độ tin học: 

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (work, excel, outlook); 

Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet.  

Kiến thức liên quan:  

Hiểu biết chuyên sâu về thiết bị phụ tùng xe cơ giới, đặc biệt xe bồn trộn bê tông và các thiết bị về trạm trộn bê tông xi măng. 

 Kỹ năng giao tiếp và quản lý con người;

·       Kỹ năng đàm phán hợp đồng; 

·         Kỹ năng giải quyết vấn đề; 

·         Kỹ năng làm việc nhóm;

·         Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả;

Trung thực, năng động, nhạy bén.

More Information

  • Qualification: Bachelor
  • Age: 25 - 40
  • Job type: Permanent

Company Overview

Viet Han Concrete Ltd.,

www.viethanconcrete.com Number of employees: 100-499

Công ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại và Xây Dựng Việt Hàn (gọi tắt là Việt Hàn) thành lập vào ngày 12/06/2009, bắt đầu sản xuất và cung cấp bê tông thương phẩm... View more

Phó Phòng Vật Tư

Công Ty TNHH SX- TM&XD Việt Hàn