English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Phó Phòng Trang Thiết Bị

Mô tả công việc

 • Đảm bảo máy móc trong công ty luôn ở trong tình trạnh hoạt động tốt – đáp ứng tiến độ sản xuất / 确保公司的机器始终处于良好的工作状态 - 满足生产计划。
 • Thiết lập các quy trình quản lý máy móc , sửa chữa , xử lý sự cố / 建立机器管理,维修和故障排除流程。
 • Lên kế hoạch mua trang thiết bị, báo phế, mở rộng nhà xưởng, bảo dưỡng sửa chữa ….Quản lý nâng cao năng lực quản lý sửa chữa thiết bị hằng ngày / 統籌制定公司設備增購、汰舊、擴廠,設備維護等需求規劃。管理提升各保全日常設備維護管理能力。
 • Lập kế hoạch đào tạo cho nhân viên cấp dưới / 为初级员工规划培训。
 • Sắp xếp công việc cho nhân viên cấp dưới theo dõi và đánh giá năng lực của nhân viên / 安排下属员工的工作,以监督和评估员工的能力。
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan hoàn thanh các đề án – dự án của công ty giao cho / 与相关部门协调完成项目 - 公司项目。
 • Cập nhật các công nghệ mới để mang về thử nghiệm trong công ty / 更新了新技术,以便在公司内进行测试。
 • Kiểm tra tình trạng thiết bị máy móc trong các kho – đưa ra phương án xử lý / 检查仓库中设备的状态 - 给出解决方案
 • Dựa theo yêu cầu cấp trên ,thực hiện các hạng mục công việc / 根据卓越的要求,执行工作项目。

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các chuyên ngành: Điện/điện tử/điện công nghiệp, sửa chữa máy móc, bảo trì máy may,...  / 大学/学院專業(電氣/電子/工業用電,機修,縫紉機維修......)。
 • Có 3 năm trở lên / 3年或更长时间。
 • Kiến thức sửa chữa các loại máy may công nghiệp và các máy phụ trợ ngành may /了解修理工业缝纫机和服装工业辅助机器。
 • Kiến thức lập kế hoạch bảo dưỡng các thiết bị nghành may /了解缝纫设备的维护计划。
 • Bảo dưỡng và sửa chữa máy móc đặc biệt / 特殊机器的维护和修理。
 • Khả năng sáng tạo các công cụ hỗ trợ / 能够创建支持工具。
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề / 解决问题的能力。
 • Kỹ năng giao tiếp / 沟通技巧。
 • Kỹ năng lãnh đạo / 领导技能。

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép