Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Phó phòng Thúc đẩy bán KHDN

PVcomBank
Ngày cập nhật: 07/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Hỗ trợ Trưởng phòng trong các hoạt động

  • Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng Thúc đẩy bán
  • Thiết lập yêu cầu với các Bộ phận và nhân viên trong Phòng căn cứ chỉ tiêu và KPIs được giao.
  • Tương tác với các Bộ phận chức năng trong và ngoài khối KHDN để đảm bảo sự vận hành và phát triển của Phòng
  • Đôn đốc, kiểm soát hoạt động, kết quả của các Bộ phận và nhân viên trong Phòng nhằm đảm bảo công tác thúc đẩy bán hỗ trợ cho hệ thống.
  • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên về các nghiệp vụ của Phòng.
  • Đánh giá kết quả làm việc của các nhân viên trong Phòng…

 

Trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả mảng công việc được giao theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo.

Giới thiệu về công ty

PVcomBank

http://tuyendung.pvcombank.com.vn Tổng số nhân viên: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... Xem thêm