English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Phó Phòng - Thẩm Định Tài Sản - Hà Nội

Mô tả công việc

1. Thực hiện kiểm soát và phê duyệt Báo cáo thẩm định tài sản theo phân cấp đã được phê duyệt từng thời kỳ;

2. Thực hiện thẩm định các tài sản có tính chất phức tạp; các sản phẩm mới

3. Tham gia giám sát việc thực hiện công việc của phòng.

4. Tham gia xây dựng phát triển sản phẩm dịch vụ trong công tác thẩm định tài sản

5. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả kinh doanh được phân luồng của mình theo yêu cầu của Phòng và Trung tâm.

6. Đề xuất cải tiến quy trình nghiệp vụ, phương pháp thẩm định tài sản

7. Tham gia đào tạo nội bộ cho Chuyên viên thẩm định tài sản theo phân luồng/phân quyền từng thời kỳ

8. Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Phòng

9. Các công việc khác theo phân công

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán, Định giá; Bất động sản, Tài nguyên môi trường

 - Sử dụng tốt các chương trình tin học văn phòng

- Kiến thức kiểm soát, quản trị

- Kiến thức pháp luật luật liên quan đến công tác thẩm định giá.

- Có kinh nghiệm công tác 03 năm tại vị trí tương đương

- Kỹ năng tư duy, phân tích, tổng hợp, định hướng, triển khai kế hoạch

- Kỹ năng quản trị sự thay đổi, tạo động lự

- Nghiệp vụ thẩm định tài sản

- Am hiểu thị trường, thông tin giá

- Ưu tiên có thẻ Thẩm định viên về giá, CPA, ACCA, CFA

- Làm việc tại G2, B4 Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, - Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Chế độ Bảo hiểm: - Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước; - Gói bảo hiểm sức khoẻ của MIC dành riêng cho CBNV Công ty; - Bảo hiểm tai nạn lao động.