English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Phó Phòng Sản Xuất (bộ phận đóng gói)

Mô tả công việc

Nhận kế hoạch sản xuất theo lịch và tổ chức thực hiện, hoàn thành kế hoạch được giao tại khu vực Đóng gói, quản lý chung các công đoạn: Ép vỉ, vô túi, vô hộp, thùng, đóng chai (gọi chung là các công đoạn PTP, GP, BP, v.v..)

Chịu trách nhiệm trực tiếp nhận hồ sơ đóng gói lô (trắng) trước khi sản xuất, thu thập, quản lý hồ sư đóng gói lô đã ghi chép sau sản xuất, kiểm tra, gởi cho các phòng ban, nhân sự liên quan khác theo yêu cầu

Chịu trách nhiệm quản lý các giấy tờ, SOP liên quan đến hoạt động đóng gói, phù hợp theo những yêu cầu của GMP

Tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp hoạt động của phòng đóng gói được tốt hơn, giải quyết các vấn đề thuộc khu vực sản xuất trong khả năng phù hợp, báo cáo kịp thời các vấn đề lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hoạt động sản xuất với Trưởng phòng cấp cao Quản lý sản xuất và Ban Giám Đốc

Chịu trách nhiệm quản lý công nhân/nhân sự tại nhóm/phòng để đảm bảo đúng công việc, đủ năng lực và hoạt động hiệu quả, đúng quy trình như vấn đề vệ sinh, sản xuất, vận hành máy chính xác

Quản lý sử dụng máy móc, thiết bị được giao đúng quy trình, hoạt động đúng thao tác, báo cáo mọi vấn đề phát sinh nếu có trong quá trình hoạt động của máy móc phụ trách

Báo cáo trực tiếp cho Quản lý cấp cao sản xuất và/hoặc Ban Giám Đốc khi cần thiết

Thực hiện các công việc khác được giao bởi Quản lý cấp cao sản xuất

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp đại học trở lên.-Chuyên ngành thuộc các khối học tự nhiên

Có 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Bắt buộc có kinh nghiệm làm ở công ty sản xuất,  quản lý đóng gói

Ưu tiên có 5  kinh nghiệm làm việc ở công ty sản xuất dược, hoặc thực phẩm

Hiểu biết về GMP, ISO

Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong các công ty Nhật tại Việt Nam hoặc Nhật Bản

Có thể giao tiếp tốt bằng tiếng anh hoặc tiếng Nhật

Sử dụng máy vi tính thành thạo

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương