To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

PHÓ PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH & HỖ TRỢ - KHỐI KHDN LỚN (CIB)

HDBank
Updated: 21/07/2021

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary:

 • Industry: Banking

  Deadline to apply:

 • Level: Manager

Job requirement

 • Quản lý nghiên cứu, thiết kế, triển khai sản phẩm dịch vụ đối với KHDN Lớn.
 • Quản lý phân bổ thực hiện kế hoạch kinh doanh của Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn.
 • Quản lý công tác hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trong việc triển khai và thực hiện đúng các quy trình, quy định nghiệp vụ.
 • Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy định, quy chế, quy trình liên quan.
 • Một số công việc khác theo phân công của Trưởng đơn vị.

Company Overview

HDBank

https://hdbankcareer.com Number of employees: Trên 6,000

HDBank là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước, được thành lập từ năm 1990. Trên nền tảng phát triển vững chắc, hiệu quả, an toàn, HDBank... View more

PHÓ PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH & HỖ TRỢ - KHỐI KHDN LỚN (CIB)

HDBank