To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Phó Phòng Kinh doanh

Công ty CP Bê Tông Đăng Hải Đà Nẵng
Updated: 14/01/2021

Employment Information

Job requirement

Số lượng: 02 Nhân viên
Mô tả công việc
– Lập kế hoạch thị trường, tìm kiếm thị trường, cơ hội phát triển thị trường mới.
– Thực hiện tìm kiếm, tiếp nhận thông tin dự án, khách hàng, báo giá và làm việc xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.
– Thực hiện kiểm tra thị phần, công việc của nhân viên kinh doanh trong khu vực quản lý.
– Thu thập thông tin từ khách hàng làm cơ sở đo lường sự hài lòng của khách hàng qua sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp.
– Chịu trách nhiệm điều phối và giám sát hoạt động bán hàng, cung ứng dịch vụ
– Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Company Overview

Công ty CP Bê Tông Đăng Hải Đà Nẵng

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN Hồ sơ xin gửi về địa chỉ sau: Công ty bê tông Đăng Hải (Phòng HC-NS) Địa chỉ: K555B Trường Chinh - Tp Đà Nẵng hoặc gửi về hộp thư điện... View more

Similar Jobs

Phó Phòng Kinh doanh

Công ty CP Bê Tông Đăng Hải Đà Nẵng