English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Phó phòng Kế toán

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm quản lý theo sự phân công của Trưởng phòng Kế toán;- Đề xuất các chính sách và quy trình kế toán áp dụng cho công ty;- Lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị nhằm cung cấp kịp thời các Báo cáo quản trị cho lãnh đạo Công ty;- Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của công ty;- Đánh giá hiệu quả các phương án kinh doanh và lĩnh vực đầu tư của công ty, nhằm đưa ra các dự báo ngắn hạn và dài hạn cho mục đích quản trị tài chính của Công ty;- Thực hiện các nhiệm vụ khác do người quản ý trực tiếp giao phó.- Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn .

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán - Trình độ máy tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành.- Chịu được áp lực công việc.- Có kỹ năng điều hành, quản lý, giao việc và đàm phán.- Ưu tiên những ứng viên có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo