English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Phó Phòng Hành chánh Nhân sự

Mô tả công việc

1. Tổ chức lao động:

- Xây dựng định biên cho các đơn vị trên cơ sở chiến lược, nhu cầu kinh doanh của Công ty.

2. Quản lý lao động:

- Tham mưu cho Giám đốc về việc điều động nhân sự, các quy định, chính sách, khen thưởng, kỷ luật trong Công ty.

- Đánh giá, phân tích tình hình chất lượng, số lương đội ngũ CBNV, lập các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu cụ thể của Ban Giám đốc.

3. Quản lý quỹ lương:

- Xây dựng, kiểm soát, theo dõi việc thực hiện chính sách lương, thưởng cho CBCNV của Công ty.

4. Tuyển dụng:

- Lập kế hoạch, thực hiện công tác tuyển dụng hàng năm, hàng tháng theo yêu cầu của công ty và các bộ phận liên quan.

5. Đào tạo

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc đào tạo CBNV trong Công ty phù hợp với nhu cầu về nhân lực của Công ty.

- Báo cáo, đánh giá kết quả đào tạo.

6. Chế độ chính sách:

- Bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và của người lao động.

- Xây dựng và phát triển chế độ phúc lợi, đãi ngộ đối với CBNV Công ty.

- Đảm bảo công tác an toàn lao động trong Công ty.

7. Thực hiện chức năng hành chính:

- Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

- Xây dựng ngân sách cho các hoạt động hành chính, theo dõi và kiểm soát các chi phí hành chính của Công ty.

- Phối hợp với các bên liên quan trong công tác tổ chức phòng cháy chữa cháy của Công ty.

- Tổ chức các cuộc họp theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Công ty.

8. Các vấn đề pháp lý và thủ tục liên quan đến Công ty:

- Nghiên cứu và nắm vững qui định pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty, đảm bảo cho hoạt động của Công ty luôn phù hợp pháp luật.

Thực hiện các thủ tục kê khai, đăng ký và các thủ tục pháp lý khác có liên quan hoạt động Công ty theo qui định pháp luật.

Yêu cầu công việc

 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc cao hơn.
 • Thành thạo Tiếng Anh (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết)
 • Trình độ đào tạo: học chuyên ngành: Luật, Lao động tiền lương, QTNS
 • Am hiểu về quản trị nhân sự hiện đại
 • Hiểu rõ Luật lao động, BHXH, thuế TNCN hiện hành
 • Có kiến thức về an toàn lao động, Phòng cháy chữa cháy, những quy định liên quan đến môi trường
 • Kỹ năng phân tích và xử lý vấn đề, xử lý các xung đột và mâu thuẫn ………….
 • Yêu cầu về năng lực quản lý
 • Có tinh thần cải tiến liên tục và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc.
 • Tích cực xây dựng, tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty.
 • Có kinh nghiệm quản lý nhân sự. 

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục