Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Phó Giám đốc TT CNTT (phụ trách mảng Kỹ thuật hạ tầng)

Ngân Hàng Xây Dựng
Ngày cập nhật: 21/05/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Công tác phí
  • Nghỉ phép năm

Mô tả công việc

- Tham mưu cho Giám đốc trung tâm trong công tác điều hành các hoạt động của trung tâm; chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn có mức độ phức tạp trong lĩnh vực quản lý và vận hành hệ thống CNTT

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai việc xây dựng chiến lược, các quy chế, quy định, quy trình kỹ thuật về công nghệ thông tin; triển khai các mảng hoạt động của Trung tâm nhằm đảm bảo nhằm tuân thủ định hướng, chính sách và các quy định, quy trình liên quan

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đưa ra các biện pháp điều chỉnh để thực hiện tốt kế hoạch công việc của Trung tâm

- Tham gia xây dựng, nghiên cứu, đề xuất các mô hình quản lý và vận hành hệ thống CNTT, các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn của Trung tâm phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể của Ngân hàng và của Khối trong từng thời kỳ

- Nghiên cứu, tổng hợp và rà soát các chính sách, quy trình, hướng dẫn thuộc các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm CNTT

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Công nghệ thông tin, ….Ưu tiên có bằng Thạc sỹ

- Hiểu biết tình hình kinh tế xã hội, nắm được mô hình tổ chức, cơ chế quản lý trong nước và thông lệ quốc tế có liên quan đến chuyên môn CNTT

- Am hiểu sâu về pháp luật, định hướng của nhà nước và của ngành về lĩnh vực CNTT và các lĩnh vực có liên quan

- Nắm được định hướng chiến lược của Ngân hàng và của Khối trong từng thời kỳ

- Hiểu biết cơ cấu, tổ chức, cơ chế quản lý và tình hình hoạt  động kinh doanh của Ngân hàng

- Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ CNTT và các lĩnh vực có liên quan

- Nắm chắc phương pháp tổ chức, kiểm tra, chỉ đạo triển khai nghiệp vụ CNTT

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT, ưu tiên làm việc trong ngành Tài chính - Ngân hàng

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý tại Ngân hàng

- Có khả năng quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm CNTT

- Có tầm nhìn chiến lược, có khả năng đề xuất chiến lược kinh doanh /hoạt động trong lĩnh vực CNTT

- Có kỹ năng quản lý nhân sự; có khả năng điều phối, tổ chức công việc

- Có khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề phức tạp trong phạm vi chức năng được giao, khả năng chủ trì, tổ chức và triển khai các dự án, kế hoạch và đề tài nghiên cứu khoa học, hội thảo trong lĩnh vực CNTT.

Thông tin khác

  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Xây Dựng

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo quyết định số 250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015 của... Xem thêm

Phó Giám đốc TT CNTT (phụ trách mảng Kỹ thuật hạ tầng)

Ngân Hàng Xây Dựng