Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - Thu nhập hấp dẫn

Công Ty Cổ Phần Eurowindow
Ngày cập nhật: 20/07/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

1. Về chuyên môn, nghiệp vụ
- Xây dựng ngân sách năm, kiểm soát và đánh giá thực hiện ngân sách của phòng ban, chi nhánh và nhà máy theo kế hoạch.
- Xây dựng giá bán sản phẩm (phù hợp cho từng thời kỳ/từng công trình dựa trên việc kiểm soát giá mua, tỷ lệ hao hụt vật tư, các chi phí khác,...)
- Phân tích tình hình tài chính Công ty, đánh giá hiệu quả SX, kinh doanh theo định kỳ
- Xây dựng kế hoạch, phương án và tổng hợp kết quả kiểm kê TSCĐ, hàng hóa, công cụ dụng cụ theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
- Phối hợp với Phòng Kinh Doanh tham gia xây dựng chính sách khoán kinh doanh
- Tổ chức xây dựng và Kiểm soát Phương án kinh doanh của tất cả các Hợp đồng kinh tế (Xây dựng phương án kinh doanh theo từng thời điểm, kiểm soát chi phí, lợi nhuận và kiểm soát giá thành,...) trên toàn công ty.

2. Về tổ chức, nhân sự
- Xây dựng tài liệu về SĐTC, CNNV, MTCV,  định biên nhân sự, phối hợp tuyển dụng nhân sự, tổ chức huấn luyện và đào tạo trên công việc, quản lý nhân sự trực thuộc.
- Quản lý chất lượng công việc tại Bộ phận tài chính: kiểm soát việc thực hiện công tác chuyên môn; phát hiện kịp thời bất cập, hạn chế; triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục, nâng cao chất lượng công việc
- Tham mưu cho cấp trên về các chính sách/vấn đề liên quan đến hoạt động của bộ phận

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

http://career.eurowindow.biz

1. Phòng Hành chính Nhân sự - Văn phòng công ty – Trụ sở chính Địa Chỉ: Số 30BCD, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện Thoại: (04 3) 747.47.00 (Máy... Xem thêm

PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - Thu nhập hấp dẫn

Công Ty Cổ Phần Eurowindow