English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

PHÓ GIÁM ĐỐC IT

Mô tả công việc

- Xây dựng chiến lược đầu tư và triển khai hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin và bảo mật;

- Tuyển dụng, phỏng vấn, phân công công việc, đào tạo, giám sát, động viên nhân viên phụ trách để hoàn thành mục tiêu của Phòng Công nghệ thông tin;

- Triển khai và vận hành hệ thống, thiết bị mạng, bảo mật;

- Triển khai và giám sát hệ thống máy chủ, AD, DNS, VoIP, FoIP, Web server, Mail server, Proxy, Firewall.

- Tham gia phân tích thiết kế và xây dựng hệ thống;

- Hỗ trợ các dự án xây dựng hệ thống core chứng khoán, các dự án phần mềm và các hệ thống khác.

- Đề xuất Ban Tổng Giám đốc về chiến lược, kế hoạch hoạt động và cải tiến công việc;

- Các công việc khác theo chỉ đạo của câp trên trực tiếp và Ban Tổng Giám đốc.

Yêu cầu công việc

-          Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin có liên quan;

-          Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương;

-          Nắm vững các kiến thức, quy định có liên quan chứng khoán theo phạm vi công việc của đơn vị được giao quản lý;

-          Kỹ năng trình bày, giao tiếp, phân tích tốt;

-          Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt;

-          Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Microsoft, Cisco, Fortinet, Checkpoint, và kinh nghiệm quản lý, vận hành data center;

-          Ưu tiên ứng viên giao tiếp tiếng anh

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép
Việc làm tương tự