English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Phó Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự

Mô tả công việc

1. Định hướng phòng hành chính nhân sự

- Xây dựng kế hoạch nhằm định hướng và phát triển phòng Hành chính nhân sự theo từng quý: Lương thưởng, chính sách phúc lợi, tuyển dụng, đào tạo và công tác hành chính.

- Chỉ đạo xây dựng các hệ thống quản lý nhân sự, ứng viên của tuyển dụng, hành chính văn phòng.

- Điều phối nhân sự thực hiện các kế hoạch đề ra.

2. Đối tác chiến lược nhân sự

- Tham mưu và triển khai các kế hoạch nhân sự nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của Ban Giám đốc.

- Phối hợp với các cấp quản lý của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- Xây dựng các công cụ đánh giá năng lực và chính sách thưởng đúng người, đúng việc, đúng công.

- Đề xuất các cơ cấu tổ chức hiệu quả.

3. Quan hệ lao động

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo nhu cầu phát triển hiện tại

- Giải quyết các vấn đề nhân sự có tính chất quan trọng và nghiêm trọng.

- Đảm bảo các chính sách về lao động được thực hiện đúng và linh hoạt.

Yêu cầu công việc

-  Nam, dưới 40 tuổi

-  Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương

-  Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Bất động sản

-  Kỹ năng hoạch định chiến lược, xây dựng KPI, định biên nhân sự trên 400 người; quản lý nhân sự nội bộ trên 10 người và làm quy mô từ 400 người trở lên.

- Khả năng xử lý vấn đề tốt, nhanh, triệt để.

Phúc lợi

Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, - Thưởng lương tháng 13 - Thưởng hoa hồng quý - Du lịch hằng năm trong nước và nước ngoài