English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Phó ban Kinh doanh dự án BĐS (CĐT)

Mô tả công việc

a. Tổ chức thực hiện kế hoạch, tìm kiếm khách hàng, đại lý và tổ chức các sự kiện bán hàng cho các dự án để đảm bảo kinh doanh đạt hiệu quả và đạt mục tiêu doanh thu đặt ra;

b. Tổ chức thực hiện tìm kiếm các đối tác phục vụ các hoạt động bán buôn hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS; tìm kiếm đối tác đầu tư các dịch vụ khách sạn dịch vụ giải trí, các dự án đầu tư và lĩnh vực khác của Công ty;

c. Tổ chức thực hiện, phối hợp với các nhóm Chính sách, kế hoạch và báo cáo (thuộc Phòng Nghiên cứu và phát triển) để xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với kế hoạch chung của Công ty theo từng giai đoạn phát triển (tháng/quý/năm);

d. Tổ chức thực hiện, phối hợp với các nhóm Chính sách, kế hoạch và báo cáo (thuộc phòng Nghiên cứu và phát triển): Xây dựng các quy trình giao dịch, khai thác và phát triển thông tin khách hàng, quản lý bán hàng; Đề xuất các chính sách hoa hồng, chính sách hợp tác với đại lý/môi giới, biểu mẫu giao dịch, hợp đồng mẫu … phục vụ cho hoạt động kinh doanh thuộc Ban Kinh doanh;

e. Tổ chức thực hiện, phối hợp với các nhóm Chính sách, kế hoạch và báo cáo (thuộc Phòng Nghiên cứu và phát triển) để xây dựng các kênh bán hàng và khai thác đảm bảo hiệu quả, phù hợp cho từng dự án;

f. Tổ chức thực hiện, phối hợp với các phòng/ban liên quan trong các công tác nghiên cứu thị trường, chính sách bán hàng, kế hoạch truyền thông, công cụ truyền thông, công cụ bán hàng (Website, brochure, sa bàn, nhà mẫu …), sự kiện phục vụ chiến dịch bán hàng các dự án, chiến dịch truyền thông, phát triển sản phẩm, giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm …;

g. Tổ chức thực hiện, phối hợp với Phòng Nghiên cứu và phát triển cung cấp tài liệu bán hàng cho các đơn vị đại lý, phối hợp Phòng Kinh doanh trực tiếp điều phối, tổ chức các sự kiện phục vụ chiến dịch bán hàng có đại lý và nhân viên kinh doanh cùng tham gia;

h. Chịu trách nhiệm trước trưởng ban kinh doanh, chịu sự điều phối chức năng nhiệm vụ từ trưởng ban kinh doanh

Yêu cầu công việc

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm tại các công ty BĐS;

- Có kinh nghiệm kinh doanh, marketing, CSKH về Bất động sản;

- Am hiểu về thị trường bất động sản, đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ marketing và lập kế hoạch bán hàng;

- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt;

- Chịu được áp lực công việc cao;

- Đạo đức tốt, Uy tín cá nhân, tính gắn kết lâu dài.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép