English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Phó Ban Kinh doanh (Bất Động sản Chủ Đầu tư - Thế mạnh về Nghiên cứu thị trường)

Mô tả công việc

a. Công tác Quản lý:- Xây dựng kế hoạch thực hiện công việc của Bộ phận phát triển kinh doanh;- Hỗ trợ/Giám sát việc tổ chức thực hiện của bộ phận Quan hệ khách hàng;- Hỗ trợ/Tham gia tuyển chọn, đào tạo, phân công nhiệm vụ, đánh giá kết quả công việc của từng nhân sự trong Ban kinh doanh.b. Xây dựng kế hoạch kinh doanh các dự án:- Chủ trì công tác nghiên cứu thị trường (Định vị sản phẩm; Định vị thị trường mục tiêu; Định vị khách hàng mục tiêu; Định vị Marketing mục tiêu; Định vị giá sản phẩm; Định vị chiến lược giá sản phẩm).- Xây dựng phương án kinh doanh (lộ trình bán hàng; chính sách bán hàng; dự kiến dòng tiền thu từ việc kinh doanh dự án; Đề xuất lựa chọn hình thức phân phối và đơn vị phân phối).c. Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ kinh doanh;- Xây dựng các quy trình: quy trình quản lý đại lý; quy trình bán hàng;- Làm việc với cơ quan nhà nước về việc huy động vốn đối với nhà ở hình thành trong tương lai trước khi chính thức kinh doanh;- Quản lý giám sát hệ thống đại lý phân phối;- Quản lý “Danh mục sản phẩm” các dự án;- Tổng hợp và phân tích đánh giá việc thực hiện các kế hoạch tháng, quý, năm đã xây dựng; Đề xuất điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết theo yêu cầu của thị trường.d. Thực hiện các công việc khác:- Phối hợp với các Ban/Đơn vị thành viên nghiên cứu tư vấn về quy hoạch, tư vấn về thiết kế sản phẩm các dự án mới;- Phối hợp với các Ban/Đơn vị thành viên tìm kiếm cơ hội và tính toán hiệu quả đầu tư dự án mới;- Phối hợp với các Ban/Đơn vị thành viên mở rộng và phát triển thị trường;- Tổng hợp báo cáo công việc định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Ban.- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng Ban.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Marketing và các chuyên ngành liên quan...

- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm về Kinh doanh BĐS, trong đó ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương- Có am hiểu tốt về kinh doanh bất động sản và marketing;- Có khả năng phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường; có mối quan hệ rộng;- Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng;- Có khả năng sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc;- Có chứng chỉ môi giới, định giá BĐS;- Kỹ năng tổ chức, quản lý, điều hành tốt;- Kỹ năng đàm phán, thương lượng và xử lý xung đột (nếu có);- Kỹ năng lập và kiểm soát kế hoạch công việc tốt.- Kỹ năng giao tiếp tốt và xây dựng mối quan hệ hướng đến hiệu quả công việc.- Trung thực, nhiệt tình, độc lập, nhạy bén;- Sáng tạo và linh hoạt.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục, - Mức lương hấp dẫn. - Hàng năm được xét điều chỉnh tăng lương. - Được đóng BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ. - Du lịch hàng năm do Công ty tổ chức. - Khám sức khỏe định kỳ cho CBNV. - Thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm hấp dẫn, đầy đủ.