English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Phó Ban Kiểm Soát Tài Chính

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch kiểm soát hoạt động và kiểm soát tài chính của Tập đoàn và các Công ty thành viên (định kỳ hoặc đột xuất).

- Tham gia xây dựng và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm của Tập đoàn và các Công ty thành viên.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá về chất lượng và độ tin cậy của các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính của Tập đoàn và các Công ty thành viên.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá các thông tin kinh tế, tài chính và phi tài chính đã, đang và sẽ phát sinh trong Tập đoàn và các Công ty thành viên.

- Nhận diện và kiến nghị giải pháp cho các vấn đề rủi ro, thiếu chính xác, sai phạm, thiệt hại, lãng phí, không hiệu quả,..., trong quá trình hoạt động của Tập đoàn và các Công ty thành viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ và Tổng Giám đốc.

Yêu cầu công việc

-  Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành tài chính/ kế toán/ kiểm toán các trường Đại học Kinh tế, Đại học Tài chính.

- Trên 05 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng hoặc vị trí kiểm soát tài chính.

- Anh văn Trung cấp.

- Sử dụng thành thạo các tính năng tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc.

- Tiếp nhận thông tin, phân tích, nhận định tốt.

- Trình bày, thuyết phục và giao tiếp tốt.

- Trung thực, chịu khó, chịu được áp lực công việc cao.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du lịch nước ngoài, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép