To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Phó Ban Bảo Trì

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí

Job requirement

1. Giúp việc cho Trưởng ban điều phối các nguồn lực được giao, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Bảo trì.

2. Công tác chuẩn bị: Tiếp nhận, soạn thảo tài liệu, kế hoạch

- Hệ thống:

Triển khai tiếp nhận, soạn thảo, hướng dẫn, phổ biến cho các bên liên quan các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và Pháp luật quy định về công tác bảo hành, bảo trì công trình.

- Quản lý bảo trì:

Triển khai xây dựng các chương trình kế hoạch chuẩn bị cho công tác, bảo hành, bảo trì trình phê duyệt và phân phối cho các bên liên quan:

+ Bảo hành: Thành phần công việc, nội dung bảo hành, thời điểm nghiệm thu bàn giao, thời gian bảo hành theo hợp đồng, trách nhiệm thực hiện.

+ Bảo trì: Thành phần công việc, nội dung bảo trì, thời điểm nghiệm thu bàn giao, thời gian bảo trì theo hợp đồng, chu kỳ bảo trì, thời điểm bảo trì, trách nhiệm thực hiện.

3. Triển khai thực hiện, kiểm soát quá trình

- Hệ thống:

Triển khai kiểm soát việc tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và Pháp luật quy định về công tác bảo hành, bảo trì công trình.

- Quản lý bảo trì:

+ Tiếp nhận thông tin, nội dung yêu cầu bảo hành, bảo trì, phối hợp các bên liên quan tổ chức: Kiểm tra, phân tích, đánh giá xác định nguyên nhân, trách nhiệm bảo hành, bảo trì. Triển khai thiết lập kế hoạch chi tiết thực hiện thông báo và phân phối cho các bên liên quan trước khi thực hiện.

+ Triển khai thực hiện bảo hành, bảo trì theo kế hoạch, kiểm soát quá trình, nghiệm thu khối lượng, chất lượng, bàn giao lại cho bên sử dụng đảm bảo ATLĐ, VSMT, PCCN, tiến độ, chi phí.

+ Triển khai phối hợp với các bên liên quan giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình bảo hành, bảo trì thỏa mãn các yêu cầu của Chủ đầu tư và khách hàng, tuân thủ các quy định của Pháp luật.

+ Triển khai thực hiện nghiệm thu, bàn giao kết thúc thời hạn bảo hành, bàn giao cho các bên liên quan toàn bộ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác bảo hành, bảo trì.

+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng ban.

4. Cập nhật, phân tích, đánh giá, điều chỉnh

- Tình hình công tác tiếp nhận, soạn thảo tài liệu, kế hoạch.

- Công tác triển khai thực hiện và kiểm soát quá trình.

- Thực hiện các hồ sơ liên quan, báo cáo tuần, tháng.

- Đề xuất với Trưởng ban Bảo trì các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

Job requirement

 • Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng/ Điện, quản lý dự án và các văn bằng tương đương.
 • Ít nhất 06 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thi công xây dựng và ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Am hiểu lĩnh vực thi công xây dựng,  Am hiểu hệ thống quản lý thiết bị của Công ty, Hiểu biết về tính năng thiết bị thi công.
 • Chủ động, cẩn thận, trung thực, liêm chính
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.
 • Kỹ năng thương lượng, đàm phán.
 • Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: 30 - 40
 • job_jobs_detail_job_gender: Male
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons

http://hungthinhincons.com.vn/ Number of employees: 500-999

Công ty Cổ phần HƯNG THỊNH INCONS đi vào hoạt động từ năm 2007 với lĩnh vực chính là đầu tư, thiết kế và xây dựng công trình. Trong suốt quá trình hoạt động,... View more

Phó Ban Bảo Trì

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons