English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Phiên dịch tiếng Trung

Mô tả công việc

  • Hỗ trợ biên phiên dịch tài liệu, văn bản liên quan đến phòng Tài Chính Kế Toán.
  • Hỗ trợ các công việc phòng Kế toán như xuất hóa đơn, theo dõi chi phí, công nợ, doanh thu, chứng từ,…
  • Hỗ trợ thông dịch cho sếp trong các buổi họp hoặc khi làm việc với các phòng ban khác.
  • Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận quy định.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Tiếng Trung, Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác.
  • Tiếng Trung giao tiếp, đọc, đánh máy tốt.
  • Có khả năng sử dụng Excel trong công việc
  • Không yêu cầu nhiều kinh nghiệm (sẽ được đào tạo)

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép