English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Pháp Lý Dự Án (Đối ngoại)

Mô tả công việc

 • Thực hiện các thủ tục pháp lý dự án được giao.
 • Chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo các văn bản pháp lý, trình nộp và theo dõi, đôn đốc các chuyên viên thụ lý hồ sơ thuộc Sở ban ngành xem xét, giải quyết hồ sơ Công ty kịp thời.
 • Tham mưu cho Lãnh đạo phòng các vấn đề về pháp lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
 • Phối hợp cùng với các bộ phận có liên quan đến dự án để theo dõi, tổng hợp quá trình thực hiện công tác pháp lý cho từng dự án.
 • Thực hiện các công việc liên quan:
  • - Thu thập, tổng hợp, đánh giá hồ sơ, thông tin dự án từ các nguồn (Sở ban ngành, đối tác, …)
  • - Tổng hợp báo cáo công việc của Phòng;
  • - Hỗ trợ theo dõi trình ký và thực hiện các công tác nội bộ của Công ty;
  • - Lưu trữ hồ sơ pháp lý các dự án

  Các công tác khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Công ty.

  Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, các ngành liên quan
  • Kiến thức pháp luật bất động sản, luật doanh nghiệp
  • Mối quan hệ tốt với các cơ quan ban ngành
  • Nhanh nhạy, chủ động trong giải quyết hồ sơ
  • Kỹ năng giải quyết tình huống
  • Ít nhất 2 năm kinh nghiệp trong pháp lý dự án
  • Am hiểu về lĩnh vực đầu tư dự án bất động sản/quy hoạch/kiến trúc và các quy định về pháp luật có liên quan đến ngành xây dựng, đầu tư bất động sản
  • Khả năng thực hiện các hồ sơ pháp lý cho các dự án bất động sản

  Phúc lợi

  Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, - Lương tháng 13 - Thưởng theo hiệu quả kinh doanh - Các khoản thường vào các ngày: Sinh nhật, sinh con, cưới hỏi, thành lập công ty, tết.