English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Partnership Manager (Trưởng phòng Phát triển & Quan hệ đối tác)

Mô tả công việc

1. Xây dựng, triển khai kế hoạch hợp tác, chương trình hành động hàng năm theo phạm vi được phân công:- Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch hợp tác, chương trình hành động hàng năm về việc phát triển các đối tác liên kết đến các CBNV thuộc cấp- Quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, chịu trách nhiệm về hiệu quả thông qua các đối tác liên kết phụ trách

2. Phát triển quan hệ với đối tác bên ngoài theo kế hoạch/ chương trình hành động:- Phát triển quan hệ với các đơn vị nội bộ (pháp lý, kế toán, vận hành, IT) nhằm đề xuất các giải pháp liên kết, xây dựng chương trình khai thác hiệu quả hệ sinh thái của các đối tác đang có quan hệ với Nha Khoa Kim- Chịu trách nhiệm đầu mối trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến chính sách, quy trình, giải pháp với các đối tác liên kết, khách hàng thuộc hệ sinh thái của đối tác liên kết

3. Quản lý hiệu quả các đối tác liên kết phụ trách:- Xây dựng các tiêu chí chọn lựa đối tác liên kết hiệu quả+ Tham gia xây dựng tiêu chí chọn lựa đối tác liên kết hiệu quả+ Phối hợp với các nội bộ marketing chọn lựa đối tác mục tiêu theo thứ tự ưu tiên+ Lập kế hoạch hành động nhằm khai thác hệ sinh thái/ chuỗi giá trị của đối tác được lựa chọn- Quản lý hiệu quả đối tác liên kết+ Phối hợp với mảng Phân khúc khách hàng, mảng Sản phẩm trong việc phân tích đặc điểm, nhu cầu, tiềm năng nhằm hỗ trợ đề xuất, xây dựng giải pháp phát triển quan hệ với nhóm khách hàng thuộc hệ sinh thái/ chuỗi giá trị của đối tác liên kết+ Đánh giá hiệu quả mang lại từ nhóm khách hàng thông qua đối tác liên kết, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành truyền thông, marketing
  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
  • Có quan hệ tốt với các ngân hàng, đối tác tiềm năng để xây dựng hệ sinh thái liên kết
  • Có tư duy sáng tạo, có khả năng triển khai các chiến dịch truyền thông, marketing sáng tạo trên các kênh truyền thông hiện đại.
  • Chăm chỉ, cẩn trọng, tỉ mỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm.
  • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép